Kreditkort krav

Guider

I denna artikel undersöker vi de grundläggande kraven för att ansöka om kreditkort i Sverige, inklusive ålders- och inkomstkrav samt vikten av en god kreditvärdighet. Artikeln ger även insikt om kostnader och avgifter förknippade med kreditkort och tips för att förbättra din kreditvärdighet.

Innehåll

Krav och regler för kreditkort i Sverige

För att ansöka om ett kreditkort finns det vissa grundläggande krav som du behöver vara medveten om. Dessa är avgörande för att din ansökan ska kunna behandlas och eventuellt godkännas av kortutgivaren.

Ålderskrav: Du måste vara minst 18 år, vilket är den lagstadgade myndighetsåldern i Sverige, för att få rätt att teckna ett kreditkort. Det är dock viktigt att notera att vissa kortutgivare kan sätta en högre åldersgräns.

Inkomstkrav:

 • Fast inkomst: De flesta kortutgivare kräver ofta att du har en regelbunden inkomst.
 • Inkomstkrav: Vissa kan ha en specifik gräns, där din årsinkomst ska uppnå eller överstiga en viss nivå. Generellt ligger minsta inkomstkravet mellan 50 000 kr och 200 000 kr.

Folkbokföring:

 • Du bör vara folkbokförd i Sverige. Detta innebär att din bostadsadress är registrerad i landet, vilket är en indikation på stabilitet och därmed kreditvärdighet.

Användning av BankID underlättar och säkerställer identitetskontrollen vid ansökan.

Varför din kreditvärdighet är viktig

Ansöka om kreditkort

Det är även viktigt att din ekonomiska historia är utan anmärkningar. Betalningsanmärkningar påverkar din kreditvärdighet negativt och kan innebära att din ansökan avslås. 

En kreditupplysning kommer att tas av långivaren för att bedöma din ekonomiska situation och din historik gällande lån, skulder, och huruvida du tidigare har hanterat dina pengar och krediter på ett ansvarsfullt sätt. 

Faktorer som påverkar din kreditvärdighet inkluderar:

FaktorBeskrivning
BetalningshistorikTidigare beteende med att betala räkningar i tid.
SkuldsättningAndelen använd kredit i förhållande till tillgänglig kredit.
Skuld till inkomstDina totala skulder jämfört med din inkomst.

Om du har betalningsanmärkningar kan det försämra din kreditvärdighet eftersom det indikerar tidigare missade betalningar. Detta kan leda till att du nekas kreditkort eller erbjuds kort med sämre villkor, som högre räntor eller lägre kreditgränser. 

För att öka dina chanser att få kreditkort med fördelaktiga villkor, är det viktigt att upprätthålla en god kreditvärdighet genom att hålla skulder låga och betala räkningar i tid.

Kostnader och avgifter du bör veta om

När du använder ett kreditkort är det viktigt att ha en klar förståelse för de kostnader och avgifter som är kopplade till kortet. Detta hjälper dig att undvika onödiga utgifter och att hålla en bra ekonomi.

 • Årsavgift: Det är en fast avgift som debiteras årligen för att ha kreditkortet. Beloppet kan variera från 0 kronor upp till 2 500 kronor.
 • Räntefri kredit: Denna period brukar sträcka sig mellan 30 och 60 dagar, är det inga räntekostnader för de köp du gör. Överskrider du denna tid börjar räntan appliceras på det belopp som är kvar.
 • Kontantuttag: För varje kontantuttag kan det tillkomma en avgift. Denna kostnad gäller ofta även när du använder kortet för uttag i utlandet.
 • Aviavgift: En avgift för det administrativa arbetet med att skicka en aviavgift till dig. Ibland kan du undvika detta genom att välja elektronisk faktura.
 • Delbetalning: Om du väljer att delbetala ditt belopp tillkommer ofta ränta på den summa som inte betalas av direkt.
 • Månadskostnad: Inkluderar övriga avgifter som kan uppkomma vid användandet av kreditkortet såsom: räntekostnader, uttagsavgifter och aviavgifter.
 • Kreditkort utan årsavgift: Vissa kort erbjuder ingen årsavgift eller månadskostnad, men var noga med att kontrollera om det finns andra avgifter eller högre räntor som kan appliceras.

Konsekvenser av att inte följa dessa regler:

 • Ökade skulder genom ränta och avgifter.
 • Risk för sämre kreditvärdighet.
 • Potentiella ekonomiska svårigheter.

Ha alltid koll på din maxkredit, överskrid inte din kreditgräns då detta kan medföra ytterligare avgifter och påverkar din kreditvärdighet negativt.

Varför blir jag nekad kreditkort?

Skaffa kreditkort

När du ansöker om ett kreditkort och din ansökan avslås kan det bero på flera orsaker. Det är avgörande att förstå dessa skäl för att kunna justera din ekonomiska situation och öka chanserna för godkännande vid framtida ansökningar.

 • Betalningsanmärkningar: Om du tidigare misskött betalningar, kan detta ha lett till anmärkningar i din kredithistorik. Kreditgivare granskar din ekonomiska historik och dessa anmärkningar kan signalera en risk.
 • Låg kreditvärdighet: Kreditvärdigheten beräknas baserat på bland annat tidigare lån och krediter. En låg kreditvärdighet kan indikera en hög risk för att inte kunna återbetala krediten.
 • Otillräcklig inkomst: Kreditgivare kräver ofta att du har en stabil och tillräcklig inkomst för att kunna hantera återbetalningar. Din inkomst visar på din betalningsförmåga.
 • Saknad dokumentation: För att processen ska kunna slutföras krävs viss dokumentation, såsom inkomstuppgifter eller identitetsbevis. Brist på dessa kan leda till ett avslag.

Om du känner igen dig i något av dessa scenarier och har blivit nekad ett kreditkort, är det viktigt att vidta åtgärder. Det kan innebära att förbättra din kredithistorik, höja din inkomst eller se till att all nödvändig dokumentation är på plats inför en ny ansökan.

Du kan också göra ett försök med ett av de lättaste kreditkorten att få då de i regel har lite lägre krav och högre beviljande grad än andra kort.

Hur du kan förbättra din kreditvärdighet

För att höja din kreditvärdighet behöver du följa några grundläggande steg:

 1. Betala dina räkningar i tid: En stabil historik av i tid betalda räkningar signalerar till kreditgivare att du är en tillförlitlig låntagare.
 2. Minska dina skulder: Försök att minska dina befintliga skulder genom extra amorteringar eller genom att konsolidera lån om möjligt.
 3. Granska dina kreditrapporter: Beställ en kreditrapport regelbundet för att kontrollera efter fel och säkerställa att din finansiella information är korrekt.
 4. Utnyttja ditt kreditkort klokt: Håll skulderna relativt låga jämfört med den totala kreditgränsen och undvik att maxa ut ditt kreditkort.
 5. Var långsiktig med dina krediter: Ett långt kredithistorik med god skötsel visar på ansvarstagande.

För att ytterligare förstärka din ekonomiska ställning, överväg att bygga upp en buffert för oväntade utgifter för att undvika att behöva ta kredit i nödlägen, vilket kan påverka din kreditvärdighet negativt.

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att ha ett kreditkort?

För att ha ett kreditkort i Sverige krävs vanligtvis att du är minst 18 år gammal, har en stabil inkomst, är folkbokförd i Sverige och har ett svenskt personnummer. Du bör inte ha betalningsanmärkningar. Kraven kan variera beroende på kortutgivare och korttyp​​​​.

Kan man få kreditkort med dålig kreditvärdighet?

Det är möjligt att få kreditkort trots dålig kreditvärdighet, men dessa kort har ofta sämre villkor och förmåner. Det är viktigt att vara medveten om att en dålig kreditvärdighet kan begränsa dina alternativ​​.

Kan man ha kreditkort utan inkomst?

Att få ett kreditkort utan inkomst är ovanligt. De flesta kreditkortsföretag kräver en viss årlig inkomst för att bevilja ett kreditkort. Det finns dock undantag där vissa kortutgivare kan bevilja kreditkort baserat på individuella omständigheter​​​​.

När kan man skaffa ett kreditkort?

Du kan ansöka om ett kreditkort när du är myndig, det vill säga minst 18 år gammal. Vissa kreditkortsutgivare kan dock ha högre ålderskrav, såsom 20 år. Ålderskravet är ett lagstadgat grundkrav för att ansöka om ett kreditkort i Sverige​​​​.