Användarvillkor

Läs mer om dina rättigheter, våra skyldigheter och de villkor som gäller när du använder denna sajt.

Personuppgifter

Bästakreditkortet.se är en förmedlingstjänst som sätter sökande i kontakt med ett antal långivare. För att sköta detta behöver vi inte hantera någon typ av personuppgifter. Vi lagrar alltså inga persondata, tar inga kreditupplysningar eller annan information som kan identifiera en sökande.

Ansvar

Bästakreditkortet.se är en ren förmedlingstjänst och deltar inte på något sätt i de avtal som träffas mellan låntagare och de långivare de kommit överens om via vår hemsida. Detta gäller inte bara explicita avtal. Bästakreditkortet.se har inte på något sätt influerat, styrt eller påverkat långivarnas avtal. Avtalet är alltså helt mellan låntagare och långivare och Bästakreditkortet.se har ingen som helst del i detta avtal. Detta innebär också att Bästakreditkortet.se inte i något sammanhang kan bli en part i tvister mellan långivare och låntagare.

Bästakreditkortet.se är inte ansvarig för informationen varken på denna sida eller på den/de sidor som beskriver långivare. Den som vill utnyttja vår tjänst måste själv verifiera att informationen är korrekt.

Vi är angelägna om att ingen ingår avtal där återbetalningsförmågan inte finns. Därför rekommenderar vi alltid att du har ett samtal med en kunnig person innan avtal ingås.

Villkorens giltighet

Dessa villkor kan när som helst och utan föregående notifiering ändras av Bästakreditkortet.se. Användaren måste själv försäkra sig om att informationen är korrekt.