Bensinkort

Det är inte alltför länge sedan ett bensinkort bara fungerade på en viss kedja. Man fick förstås rabatt på just den kedjan, men kortet gick inte att använda för andra inköp. Det är nu historia. I princip alla bensinkort är numera anslutna till VISA eller MasterCard, och fungerar för olika inköp.

Med bensinkort menas här ett kort utgivet av en drivmedelskedja, typ OKQ8, Shell och så vidare. De flesta bensinkort ger rabatt när du handlar på deras kedja, men i många fall får du en lägre rabatt om du handlar något annat. Nu kan man väl ändå påstå att ett bra bensinkort inte skall behöva vara utgivet av ett bensinbolag, huvudsaken är att det går att använda allmänt och ger bra rabatter.

Re:member More

Re:member More kreditkort är ett kort som ges ut av EnterCard, som i sin tur ägs av Swedbank och Barclays bank i UK. Det är alltså inget bensinkort i den meningen att det ges ut av ett bensinbolag. Att det ändå kommer med bland övriga kort beror på deras attraktiva bonussystem. Kortet fungerar överallt där du kan använda kort, och ger 1 % bonus på inköpssumman. Bonusen dras av direkt på kortet, det vill säga om du tankar för 500 kronor dras bonusen (5 kronor) direkt på skulden, som alltså blir 495 kronor. Många kort för bensin ger bättre rabatt på drivmedel, men betydligt sämre på andra inköp.

Preem MasterCard

Ett mer renodlat bensinkort är Preem MasterCard. Det ger bra rabatt på inköp av drivmedel hos Preem och ger även rabatt vid inköp utanför Preem, dock inte andra bensinbolag. Kortet innehåller dessutom en ”tanka-fel-försäkring” om du råkar tanka diesel i en bensinbil eller (ännu värre) bensin i en dieselbil. Om du betalar hela skulden varje månad har kortet inga kostnader, och upp till 56 räntefria dagar. Som för de flesta bensinkort är räntan relativt hög vid delbetalningar.

Andra bensinkort

De flesta bensinkedjor har förstås kort med i princip samma innehåll till exempel OKQ8 VISA, Circle K MasterCard, Shellkortet och flera andra. För de flesta av dessa kort gäller att du får en lite högre rabatt om man tankar på deras mack, men du får även rabatt på andra inköp. Detta gäller dock inte om du tankar på en annan kedja. Generellt har dessa bensinkort inga kostnader, förutsatt att du betalar hela skulden varje månad. Antalet räntefria dagar ligger i intervallet 50–60 dagar.