Vad är kreditvärdighet

Guider

Kreditvärdighet är ett betyg på din förmåga att hantera och återbetala skulder. Det är en indikator för risken som långivare och andra finansiella institutioner ser när de överväger att ge ut lån eller krediter. Din kreditvärdighet grundas på din ekonomiska historia och nuvarande situation.

Innehåll

Bedömning av din kreditvärdighet

Din kreditvärdighet prövas av ett kreditupplysningsföretag och resultatet kan vara låg, medel eller högt. En hög kreditvärdighet innebär att du anses vara en låg risk och är mer sannolik att få lån och krediter på förmånliga villkor.

För att upprätthålla en god kreditvärdighet är det viktigt att du sköter dina ekonomiska åtaganden och undviker att samla på dig skulder som överstiger din betalningsförmåga.

Faktorer som påverkar

Din kreditvärdighet är en avgörande faktor när du ansöker om lån och andra krediter. Den baseras på olika parametrar som ger en indikation på din förmåga att återbetala skulder.

  • Inkomst: Din månatliga inkomst är grundläggande för att bedöma din betalningsförmåga. Högre regelbunden inkomst ger ofta en bättre kreditvärdighet.
  • Skuldsättning: Skuldsättningen visar på ditt nuvarande skuldtillstånd. Har du många existerande skulder kan det påverka din kreditvärdighet negativt.
  • Betalningsanmärkningar: Om du tidigare misskött betalningar och detta lett till betalningsanmärkningar, ser kreditgivare en ökad risk, vilket försämrar din kreditvärdighet.
  • Antal kreditupplysningar: För många kreditupplysningar under en kort period kan signalera ekonomisk osäkerhet och därmed påverka din kreditvärdighet negativt.
  • Livssituation: Faktorer som civilstånd, antal personer i hushållet samt typ av boende kan ha en indirekt effekt på din ekonomiska situation och därmed kreditvärdighet.
  • Antal lån och krediter: En balanserad mängd lån och krediter visar på en sund ekonomisk förvaltning, medan en hög mängd kan antyda en överbelastad ekonomi.

Varje kreditgivare har egna modeller för att väga samman dessa faktorer, så det är viktigt att du håller god ordning på din ekonomi för att upprätthålla eller förbättra din kreditvärdighet.

Kreditupplysningsföretag och deras skala

vad betyder kreditvärdighet hög

När du ansöker om lån eller kredit sker ofta en kreditupplysning via ett kreditupplysningsföretag. Dessa företag använder unika kreditvärdighet skalor för att betygsätta din kreditvärdighet.

Upplysningscentralen

Upplysningscentralen UC-Score

Upplysningscentralen (UC) använder UC-Score, ett effektivt system för att utvärdera en individs kreditvärdighet. Detta system ger en indikation på hur sannolikt det är att personen kommer att kunna betala tillbaka ett lån. Detta score sträcker sig från 1 till 999, där ett högre tal innebär bättre kreditvärdighet. 

En hög UC-Score betyder att det är mindre risk att personen får betalningsanmärkningar inom ett år, vilket gör det lättare att få lån med bra villkor. Faktorer som påverkar din UC-Score inkluderar din inkomst, befintliga lån, eventuella betalningsanmärkningar, din livssituation och din boendeform. 

UC-Score är indelad i fem nivåer, där varje nivå visar en viss kreditvärdighet. Till exempel, en UC-Score mellan 559 och 634 anses vara bra, medan en score mellan 745 och 999 visar på en mycket låg risk (endast 0,1 %) för betalningsanmärkningar inom ett år.

Här är en översiktlig tabell över UC-Score skalan:

UC-Score IntervallRiskprognosKreditvärdighet
1 – 559Hög riskLåg
559 – 634Medel riskBra
635 – 744Låg riskMycket bra
745 – 999Mycket låg riskUtmärkt

Creditsafe

Creditsafes scoring

Creditsafe erbjuder ett system för att bedöma kreditvärdighet både för företag och privatpersoner. Liksom UC-Score, fokuserar Creditsafe på att prognostisera framtida betalningsförmåga och risker för insolvens. Creditsafes system använder sig av olika faktorer för att bedöma kreditvärdigheten och baserar sina bedömningar på omfattande information och data.

För privatpersoner använder Creditsafe en scoringmodell som kallas Creditsafes Scoring. Scoringen bedöms på en skala från 1 till 100 och är indelad i fyra olika intervaller. Dessa intervaller speglar individens betalningsförmåga, från mycket hög till låg.

Faktorer som påverkar scoringen för privatpersoner inkluderar taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar och betalningsanmärkningar. Det är också värt att notera att antalet kreditupplysningar inte påverkar scoringen.

Här är en översiktlig tabell över Creditsafes scoring:

Scoring SkalaBetalningsförmåga
70 – 100Mycket hög
40 – 69Hög
20 – 39Medel
1 – 19Låg

Bisnode (Dun & Bradstreet)

Bisnode kreditscoring

Bisnode använder olika metoder för att bedöma kreditvärdigheten hos både privatpersoner och företag. För privatpersoner används en kreditscoring som sätts på en skala mellan 1 och 10, där varje intervall motsvarar ett specifikt kreditbetyg. 

Denna scoring mäter hur stor kreditrisken är, det vill säga risken att en person erhåller ett skuldsaldo eller hamnar på utmätning hos Kronofogden inom 12 månader. Bisnodes scoringmodell bygger på cirka 2 400 olika parametrar som påverkar en persons kreditrisk och kreditvärdighet i varierande grad. 

Viktiga faktorer som påverkar kreditvärdigheten inkluderar taxerade inkomster, antal kreditupplysningar, aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden, betalningsanmärkningar och utmätningsförsök.

Här är en översiktlig tabell över Bisnodes kreditbetyg:

KreditbetygKreditscore
God kreditvärdighet8 – 10
Kreditvärdig5 – 7
Svag kreditvärdighet2 – 4
Kredit avrådes1
Ingen kreditvärdighet kan ges0

Här kan du läsa mer om hur du kollar upp din kreditvärdighet.

Tips på hur du förbättrar din kreditvärdighet

Att förbättra kreditvärdigheten är nyckeln till att få tillgång till bättre lånevillkor. Börja med att alltid betala fakturor i tid, förseningar kan leda till betalningsanmärkningar som negativt påverkar din bedömning.

Att kolla dina fasta utgifter och skapa en budget för att optimera din nettoinkomst minskar risken för oväntade ekonomiska problem.

Här är några punkter som kan hjälpa dig att förbättra din kreditvärdighet:

  • Punktlighet i betalningar: Att alltid betala dina räkningar i tid är avgörande. Detta visar på ansvarsfull hantering av dina finanser och ökar din betalningsförmåga.
  • Förebygga betalningsanmärkningar: Det är viktigt att undvika situationer som kan leda till nya betalningsanmärkningar. Varje anmärkning kan påverka din kreditprofil negativt, så att undvika dem hjälper till att skydda och förbättra din kreditvärdighet.
  • Budgetanalys och utgiftshantering: Ta en noggrann titt på dina utgifter och budget. Identifiera och minska onödiga kostnader för att frigöra mer av din inkomst, vilket kan bidra till en mer stabil ekonomisk situation.
  • Omvärdera befintliga krediter: Granska dina nuvarande krediter och överväg att säga upp de som inte är nödvändiga. Att minska antalet aktiva krediter kan minska din totala skuldbörda och förbättra din kreditvärdighet.

Genom att följa dessa steg kan du inte bara förbättra din kreditvärdighet utan också uppnå en mer hållbar och sund ekonomisk situation.

Om du har en låg kreditvärdighet så har du dessutom störst chans att beviljas ett så kallat enkelt kreditkort, och därför bör du börja dina jämförelser där.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett mått på en individs eller företags förmåga att betala tillbaka skulder. Det baseras på faktorer som inkomst, utgifter, tidigare skulder och betalningshistorik​​​​.

Är det bra att ha en hög kreditvärdighet?

Ja, det är bra eftersom det ofta leder till bättre villkor från långivare, som lägre räntor och mer flexibla betalningsvillkor. En hög kreditvärdighet indikerar låg risk för långivarna​​.

Är det dåligt att ha en låg kreditvärdighet?

Ja, det kan vara negativt eftersom det kan leda till svårigheter att få nya lån och sämre lånevillkor. En låg kreditvärdighet signalerar högre risk för långivarna​​.

Vilken kreditvärdighet ska man ha?

Man bör sträva efter en så hög kreditvärdighet som möjligt. Detta uppnås genom att sköta sina ekonomiska åtaganden, som att betala räkningar i tid och hantera skulder effektivt. Det finns ingen specifik siffra som definierar ”god” kreditvärdighet eftersom den bedöms individuellt baserat på flera faktorer​​.