Vad är kreditupplysning

Guider

En kreditupplysning är en kontroll som utförs för att bedöma en privatpersons eller företags ekonomiska ställning. Denna information hjälper kreditgivare, som banker eller leasingföretag, att avgöra hur stor risken är att låna ut pengar. Kreditupplysningen innehåller detaljer om din tidigare kredithistorik, inklusive befintliga lån och tidigare betalningsanmärkningar. 

Innehåll

Varför görs det en kreditupplysning?

Kreditupplysningen är ett verktyg för att bedöma en persons eller företags förmåga att återbetala lån. Den analyserar ekonomiska data som inkomst, skulder och betalningshistorik för att bestämma kreditvärdighet. Syftet är att förhindra överbelåning och minimera risken för långivare. 

Denna information är avgörande för långivare för att bedöma risker med långivning och för låntagare att förstå och jämföra lånevillkor.

Det finns främst två situationer där kreditupplysningar blir aktuella:

 1. När nya kundrelationer etableras, som vid ansökan om lån. Detta hjälper långivare att avgöra om personen är kapabel att betala tillbaka lånet, vilket minskar risken för ekonomisk förlust.
 2. När en person själv vill utvärdera sin ekonomiska status, exempelvis inför ett bostadsköp. Det ger en klar bild av ens ekonomiska hälsa och betalningskapacitet.

Information som samlas in

Följande information insamlas vanligtvis som en del av kreditbedömningen:

 • Personlig information: Detta inkluderar namn, adress, och ofta personnummer för en entydig identifikation.
 • Inkomstuppgifter: Du måste tillhandahålla detaljer om din anställning och inkomst.
 • Aktiva krediter: Information om befintliga lån och krediter inklusive saldo och tidigare betalningsanmärkningar.
 • Fastighetsinnehav: Eventuella tillgångar som bostäder eller andra typer av fastigheter.
 • Skulder: Här ingår även din eventuella skuld hos Kronofogden.

Baserat på denna information, och med ett avtal som grund, gör långivaren sedan en riskbedömning där din framtida förmåga att hantera räntor och amorteringar står i centrum.

Olika typer av kreditupplysningar

Olika typer av kreditupplysnigar

Det finns flera typer av kreditupplysningar, beroende på omfattningen och syftet med informationen som samlas in:

 • Standardupplysning (UC3): Denna är den vanligaste formen och ger en fullständig bild av din ekonomiska historik och nuvarande situation.
 • Mikroupplysning (UC13): Denna är en förenklad version som används för mindre kreditbeslut, som mobiltelefonabonnemang eller kreditkontroller online.
 • Personupplysning: Riktar sig huvudsakligen till privatpersoner som önskar se vilken information som finns registrerad om dem själva.

Kreditupplysningsföretag ansvarar för att samla och tillhandahålla denna information. Det är viktigt att notera att UC är det mest kända och använda kreditupplysningsföretaget i Sverige, men det finns andra företag som också erbjuder liknande tjänster.

De vanligaste företagen som gör kreditupplysningar i Sverige

I Sverige domineras marknaden för kreditupplysningar av ett antal framstående företag: 

 • UC
 • Bisnode
 • Creditsafe
 • Syna 
 • Valitive 

Dessa upplysningsföretag specialiserar sig på att tillhandahålla detaljerade kreditupplysningar, vilket är avgörande för både företag och privatpersoner när det gäller att fatta välgrundade ekonomiska beslut.

Genom sina tjänster inom affärs- och kreditbedömning ger de en värdefull överblick över kreditvärdigheten hos potentiella låntagare eller affärspartners.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en sammanställning av en persons ekonomi för att bedöma dess kreditvärdighet. Den innehåller information om inkomst, skulder, tillgångar och betalningshistorik​​​​.

Vad händer när man gör en kreditupplysning?

När en kreditupplysning görs, inhämtar långivaren information om din ekonomiska situation. Det inkluderar data om inkomst, skulder, och betalningsanmärkningar, vilket påverkar din kreditpoäng​​.

När får man en kreditupplysning?

En kreditupplysning tas ofta när du ansöker om lån eller kredit, vid tecknande av hyresavtal, eller om en bank eller annat företag behöver bedöma din ekonomiska situation​​.

Hur många kreditupplysningar är för mycket?

Flera kreditupplysningar på kort tid kan påverka din kreditvärdighet negativt. Exakta antalet varierar, men det är viktigt att vara medveten om att många förfrågningar kan tolkas som hög kreditrisk​​.