kreditkortsnummer

Guider

Ett kreditkortsnummer är en unik siffersekvens som identifierar ditt kreditkort och kopplar det till ditt bankkonto, vilket möjliggör transaktioner både online och i butiker och skyddar din ekonomiska information.

Innehåll

Mer om hur kortnummer fungerar

När du genomför inköp på nätet krävs ofta att du anger ditt kreditkortsnummer samt en säkerhetskod känd som CVC eller CVV. Denna kod hittar du på kortets baksida och består av tre eller fyra siffror. 

Det är avgörande att hantera dessa uppgifter varsamt för att förhindra obehörig användning och potentiellt ekonomiskt bedrägeri.

För säker användning av ditt kort och för att minska risken för skimning och phishing:

 • Använd endast ditt kreditkort på säkra webbplatser och plattformar.
 • Skydda din PIN-kod och dela aldrig med dig av den, inte ens familj eller vänner.
 • Var restriktiv med att lämna ut kortnummer och säkerhetskoder, speciellt via kommunikation som e-post och telefon.
 • Säkerställ att platsen för transaktionen är pålitlig. Vid onlineköp, kontrollera butikens rykte genom att läsa recensioner och kundkommentarer.

Skydd av dina uppgifter:

 • Om du misstänker att din information är utsatt, agera snabbt och spärra kortet.
 • Kontokort och kreditkort får uteslutande användas av dig, kortinnehavaren.
 • Förvara alltid kortet på en säker plats, oåtkomlig för utomstående.

Kom också ihåg att bedrägerier kan förekomma via samtal eller meddelanden där någon frågar efter dina kortuppgifter. Dela aldrig sensitive information under dessa omständigheter. 

Vad betyder siffrorna på ditt kort?

Vad betyder siffrorna på kortet

Kortnummer på framsidan av ditt kort ger viktig information. Den första siffran indikerar kortutgivarens bransch. Varje nummer motsvarar en specifik kategori, som flygbolag (1 eller 2) och bank- och kreditföretag (4 eller 5).

De följande fem siffrorna (2-6) motsvarar kortutgivarens identifieringsnummer, vilket anger exakt vilken organisation som utfärdat ditt kort.

 • Flygbolag: 1, 2
 • Rese- och nöjesbranschen: 3
 • Bank- och kreditföretag: 4, 5
 • Handel och bank: 6
 • Bensinbolag: 7
 • Telekommunikation: 8
 • Statliga bolag: 9

Siffrorna 7 till 15 representerar ditt personliga kontonummer.

Den avslutande siffran, kontrollsiffran, används för att verifiera att kortnumret är giltigt genom speciella algoritmer, på ett liknande sätt som personnummer och kontonummer valideras.

Utgångsdatumet på ett kort

Utgångsdatumet på ett kreditkort är viktigt och indikerar när kortet upphör att vara giltigt. Detta datum hittar du vanligtvis på framsidan av kortet, och det brukar vara markerat som ”Valid thru” följt av en månad och ett år. 

Exempel om det står ”Valid thru 10-24” på kortet innebär det att kortet är giltigt fram till och med oktober 2024. Det är också möjligt att se giltighetstiden på kortet online genom att logga in på din bank eller kortutgivaren webbplats eller mobilapp.

Varför har kort en säkerhetskod?

En säkerhetskod på ditt bankkort bidrar till att verifiera dess äkthet. CVC-koden används av Mastercard och står för “card security code” medan Visa använder CVV-koden, vilken står för ”card verification value”. Dessa digitala signaturer består av antingen tre eller fyra siffror och finns normalt sett på kortets baksida.

 • Placering: Baksidan av kortet (framsidan på American Express)
 • Antal siffror: Tre eller fyra
 • Syfte: Bekräfta att kortet är fysiskt närvarande

Säkerhetskoden är inte lagrad i kortets magnetremsa, vilket betyder att den inte kan avläsas elektroniskt. När du uppger koden under en transaktion ger du bevis på att du har kortet på hand, vilket skyddar mot bedrägerier såsom skimming.

Ett kort utan en giltig säkerhetskod anses inte vara autentiskt och bör därför inte accepteras som betalningsmedel.