giltighetstid på kreditkort

Guider

Giltighetstid på ett kreditkort anger den period under vilken kortet kan användas. Denna tidsperiod börjar från det att kortet utfärdas och avslutas på utgångsdatumet, som tydligt anges med månad och år på kortets framsida, ofta vid märkningen ”Valid Thru” eller motsvarande på svenska. Typiskt sett har bankkort en giltighetstid på 5 år, medan kreditkort ofta har en kortare giltighetstid på 4 år.

Innehåll

Vart kan jag se utgångsdatumet på mitt kort?

Giltighetstiden på ditt kreditkort visas som ’Valid-thru’ följt av en månad och år på framsidan av kortet, t.ex. ’Valid-thru 10-24’ betyder att kortet är giltigt till oktober 2024. 

utgångsdatum kreditkort

Du kan även se giltighetstiden online genom att logga in på din bank. Efter angivet datum är kortet ogiltigt för betalningar. 

Du får automatiskt ett nytt kreditkort

När ditt nuvarande kreditkort närmar sig sitt utgångsdatum, skickar kortutgivaren automatiskt ut ett nytt kort till din registrerade adress. Denna process startar vanligtvis omkring en månad innan det befintliga kortets giltighet löper ut.

Aktivering av ditt nya kort

Direkt efter att du har tagit emot ditt nya kreditkort behöver du aktivera det för att börja använda det. 

Aktiveringen är enkel och kan genomföras på flera sätt: 

  • Aktivera via nätbanken/internetbanken: När du är inloggad väljer du det kort du önskar aktivera och därefter klickar du på alternativet för att ”Aktivera kort”. Detta gör ditt kort redo att användas direkt.
  • Aktivera genom första köpet: En annan metod för att aktivera ditt kreditkort är genom att göra ditt första köp i butik. Betala med kortet, använd PIN-koden vid kassan, och kortet aktiveras automatiskt för framtida användning.

Du kan fortfarande använda ditt gamla kort fram till dess giltighetstid löper ut, även medan du väntar på att aktivera det nya.

Vad ska jag göra om jag inte har fått ett nytt kort?

Skulle du mot förmodan inte ha mottagit ditt nya kort innan det befintliga kortets giltighetstid löper ut, bör du omedelbart kontakta din kortutgivare för att begära ett ersättningskort. 

Det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade hos utgivaren för att säkerställa att du inte missar någon viktig kommunikation​​.

Uppdatera kortinformationen hos prenumerationstjänster

När du får ett nytt kreditkort är det viktigt att uppdatera kortinformationen hos alla prenumerationstjänster du använder, såsom streamingtjänster, onlinebutiker, eller andra tjänster där ditt kort är registrerat för återkommande betalningar. 

Här följer en kort guide om hur du kan göra detta på ett säkert sätt:

  • Logga in på varje tjänst: Börja med att logga in på varje prenumerationstjänst där ditt gamla kort är registrerat.
  • Hitta inställningarna för betalningar: Navigera till avsnittet för betalnings- eller kontoinställningar inom varje tjänst. Detta alternativ är ofta placerat under ”Mitt konto” eller liknande.
  • Uppdatera kortuppgifterna: Ange ditt nya korts uppgifter, inklusive kortnumret, utgångsdatumet, och säkerhetskoden (CVV). Se till att all information är korrekt innan du bekräftar uppdateringen.
  • Bekräfta ändringarna: Spara ändringarna och bekräfta uppdateringen om tjänsten frågar. Det kan vara bra att kontrollera att uppdateringen har genomförts korrekt genom att se efter om det finns en bekräftelse via e-post eller inom tjänstens gränssnitt.

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag när det är dags att förnya mitt kreditkort?

Du bör kontrollera utgångsdatumet på framsidan av ditt kreditkort, angivet som ’Valid Thru’ följt av månad och år. Kortutgivaren skickar vanligtvis ut ett nytt kort en månad innan det befintliga kortets giltighet löper ut.

Hur aktiverar jag mitt nya kreditkort?

Aktivering kan ske via nätbanken/internetbanken genom att välja det nya kortet och klicka på ”Aktivera kort”, eller genom att göra ett köp i butik och använda din PIN-kod.

Kan jag fortfarande använda mitt gamla kreditkort efter att ha fått ett nytt?

Ja, du kan använda ditt gamla kort fram till dess giltighetstid löper ut, även medan du väntar på att aktivera det nya kortet.

Vad gör jag om jag inte mottagit mitt nya kreditkort innan det gamla löper ut?

Kontakta din kortutgivare omedelbart för att begära ett ersättningskort om du inte har mottagit ditt nya kort innan det befintliga kortets giltighetstid löper ut.