APR kreditkort

Guider

Årsräntan (APR) speglar den totala årliga kostnaden för att utnyttja ett kreditkort, angiven som en procent. Denna siffra inkluderar inte enbart den nominella räntan, utan även ytterligare avgifter kopplade till kortet. Genom att ange kostnaden som en procentandel ger APR en tydlig bild av de faktiska månadskostnaderna för krediten på ditt kort.

Innehåll

Det finns två olika typer av APR

När det kommer till kreditkort finns det två huvudsakliga typer av årsränta (APR) att känna till, reklam APR och permanenta APR. Dessa räntor påverkar direkt kostnaden för att låna pengar på ditt kreditkort.

Reklam APR

En reklam APR, även känd som en introduktion ränta, är en lägre räntesats som erbjuds tillfälligt efter att du öppnat ett kreditkortskonto. Denna förmånliga ränta är tillgänglig under en begränsad period och syftar till att locka nya kunder. 

Den ger kortinnehavare en möjlighet att utnyttja lägre räntekostnader under denna introduktionsfas.

Permanent APR

Efter att den inledande perioden löper ut, övergår kreditkortet till en permanent APR. Denna räntesats är den som kommer att tillämpas på ditt konto på lång sikt. 

Det är viktigt att förstå att den permanenta årsräntan oftast är högre än den reklam APR som erbjuds initialt. Det innebär att kostnaderna för att bära en skuld på kreditkortet kommer att öka när den inledande perioden är över.

Hur beräknas APR?

vad är ett kreditkort apr

APR beräknas genom att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Ränta: Den nominella räntan på kreditkortet är den basränta som du betalar för att låna pengar.
 • Avgifter: Olika kortavgifter kan tillkomma, t.ex. transaktionsavgifter och årsavgifter.
 • Låneperiod: Hur länge du lånar pengarna påverkar den totala räntekostnaden.

Formeln för att beräkna APR är:

 • APR = (Ränta + Avgifter) / Låneperiod * 100

Exempel:

FaktorBeskrivningExempel
RäntaNominell ränta på kreditkortet15%
AvgifterTransaktionsavgifter
valutaväxlingsavgifter
dröjsmålsavgifter
årsavgifter
300 kr
LåneperiodHur länge du lånar pengarna1 år
APRDen årliga kostnaden för att låna pengar på kreditkortet16.25%

Faktorer som påverkar APR

 • Kreditvärdighet: En god kreditvärdighet kan ge dig en lägre ränta och därmed en lägre APR.
 • Typ av kreditkort: Olika typer av kreditkort har olika räntor och avgifter.
 • Låneperiod: En längre låneperiod ger en högre total räntekostnad och därmed en högre APR.

Vilka avgifter inkluderas i APR?

Utöver ränta kan APR inkludera följande avgifter:

 • Transaktionsavgifter: Avgifter för att använda kortet utomlands, ta ut kontanter eller betala via internet.
 • Valutaväxlingsavgifter: Avgifter för att använda kortet i en annan valuta.
 • Dröjsmålsavgifter: Avgifter om du betalar din faktura för sent.
 • Årsavgifter: En årlig avgift för att ha kortet.

Vad räknas som en bra årsränta på kreditkort?

En bra årsränta på ett kreditkort innebär en låg årlig räntesats. Vanligtvis ligger en bra APR på ett kreditkort mellan 5-20%, men det vanligaste intervallet är 15-16%. 

Det är viktigt att förstå betydelsen av APR eftersom det påverkar hur mycket det kostar att ha ett obetalt saldo på kreditkortet.

vanliga frågor och svar

Vad anses vara en bra APR på ett kreditkort?

En bra APR anses ligga mellan 5-20%, men vanligast är 15-16%, beroende på kreditvärdighet och korttyp.

Vad är skillnaden mellan reklam APR och permanent APR?

Reklam APR är en tillfällig låg ränta erbjuden vid kontoöppning, medan permanent APR är den långsiktiga räntan som gäller efter introduktionsperioden.

Vad är APR kostnader?

APR-kostnader återspeglar den totala årliga kostnaden för att låna pengar på ett kreditkort, inklusive både ränta och andra avgifter som tillkommer​​.