Visa och Mastercard avbeställningsskydd

Guider

Denna artikel ger en jämförande översikt av avbeställningsskydden som erbjuds av Visa och Mastercard. Vi går igenom och belyser de specifika villkoren för varje kort, för att ge en klar förståelse av deras erbjudanden i händelse av oväntade avbokningar.

Innehåll

Vad är avbeställningsskydd?

Avbeställningsskydd innebär att du som kortinnehavare kan få ersättning för kostnader om du måste avbryta en resa eller ett köp av tjänster. Detta skydd är en form av försäkring som är kopplad till ditt kort och aktiveras oftast när du betalar hela eller delar av resan med kortet. Se vår omfattande guide för en djupare insikt och detaljer om avbeställningsskydd.

Vad täcker Visas och Mastercards skydd?

Avbeställningsskyddet som ingår i vissa Visa och Mastercard kort ger dig en ekonomisk trygghet om du måste avboka din resa under oförutsedda omständigheter.

Sjukdom och akut sjukdom

Om du eller en nära familjemedlem blir akut sjuk och detta förhindrar dig från att resa, täcker avbeställningsskyddet de kostnader som inte kan återbetalas. Vanligtvis kräver försäkringsbolaget ett läkarintyg som styrker sjukdomen. Notera att självrisk kan tillämpas.

Olycksfall och dödsfall

I händelse av ett allvarligt olycksfall eller dödsfall inom familjen kan avbeställningsskyddet ersätta kostnader som inte går att återbetala för din resa.

Övriga ersättningsbara händelser

Avbeställningsskyddet kan även täcka avbokning på grund av andra oförutsedda händelser som exempelvis om du skulle bli uppsagd från jobbet utan förvarning eller om du råkar ut för skador på bostaden som brand eller vattenskador.

Detaljer kring vad som klassas som ersättningsbara händelser och vilka ytterligare personer som kan omfattas av skyddet varierar, så det är viktigt att läsa igenom de specifika villkoren för den aktuella reseförsäkringen.

Skillnader mellan Visas och Mastercards avbeställningsskydd

Skillnader mellan Visas och Mastercards avbeställningsskydd

Hur skyddet aktiveras

Mastercard

Kravet på hur mycket av resans pris som måste betalas med kortet för att avbeställningsskyddet ska gälla varierar mellan olika kort utgivna av Mastercard. Till exempel kräver SEB att minst 75 procent av resan betalas med kortet, medan Nordea och Swedbank kräver att minst 50 procent av resan betalas med Mastercard​​.

Visa

Avbeställningsskyddet kopplat till Visa-kort aktiveras när du betalar minst mellan 50% – 75 % av din resas totala kostnad med kortet. Dessutom måste resans pris överstiga ett minimibelopp på 1 000 kronor för att försäkringen ska aktiveras.

Maximalt ersättningsbelopp

Mastercard

Detaljerna kring maximal ersättning för Mastercards avbeställningsskydd varierar beroende på kortutgivare. Exempelvis så erbjuder ICAs bankkort ett avbeställningsskydd på upp till 25 000 kr per person, eller totalt 75 000 kr för en familj. För ICAs kreditkort erbjuds ett utökat avbeställningsskydd, som täcker upp till 35 000 kr per person och maximalt 100 000 kr för en familj.

Visa

Den maximala ersättningen för avbeställningsskyddet varierar beroende på vilket Visa-kort du använder. Ett exempel är Bank Norwegians kreditkort, som erbjuder en ersättning upp till 25 000 kr per person och högst 50 000 kr för varje resetillfälle.

Vilka som omfattas av skyddet

Mastercard

Mastercards avbeställningsskydd omfattar dig som kortinnehavare, dina familjemedlemmar (som make/maka, sambo, barn under 25 år folkbokförda på samma adress), och i vissa fall en eller två medresenärer. Dina familjemedlemmar är försäkrade även när de reser separat, förutsatt att resan betalas med kortet​​​​​​​​​​​​​.

Visa

Liknande omfattning gälla för Visa, där avbeställningsskyddet gäller för den försäkrade och eventuella medresenärer om resan betalas med Visa-kortet​​

Hur du ansöker om ersättning

För att påbörja en ansökan om ersättning, bör du först kontakta din bank eller det försäkringsbolag som är anslutet till kortet. Det är viktigt att du gör detta snarast efter det att ett avbeställningsskydd måste användas. Försäkringsbolaget kommer att leda dig genom processen och informera vilken typ av information och dokumentation som behövs.

  • Kontakta din kortutgivare, bank eller försäkringsbolag.
  • Följ de instruktioner som ges för att påbörja din ansökan.

Tänk på tidsbegränsningar

När det gäller avbeställningsskydd finns det tidsgränser för när du kan ansöka om ersättning.  Generellt så brukar det vara en resa som sker inom 45 – 60 dagar, och varierar beroende på vilket kort du har. Detaljer om dessa tidsfrister bör finnas i de villkor som är associerade med ditt kort. Se till att du skickar in din ansökan inom den angivna tidsramen för att inte förlora rätten till ersättning.

Nödvändiga dokument och läkarintyg

För att din ansökan ska behandlas behöver du samla in nödvändiga dokument. Beroende på situationen kan det inkludera läkarintyg som styrker orsaken till avbeställningen. Bevara alla kvitton och andra relevanta dokument som kan styrka din rätt till ersättning.

  • Samla läkarintyg och andra relevanta dokument.
  • Spara alla kvitton som rör din avbeställning.

Vanliga frågor och svar

När gäller avbeställningsskydd Mastercard och Visa?

Avbeställningsskydd för Mastercard och Visa gäller vanligen när minst 50% – 70% av resan betalas med kortet, och vid händelser som sjukdom eller olycksfall.

Har man avbeställningsskydd med Mastercard och Visa?

Ja, de flesta Mastercard- och Visa-kort inkluderar avbeställningsskydd. Detaljer kan variera, så det är viktigt att kontrollera specifika villkor hos din kortutgivare.

Vad täcker avbeställningsskydd?

Avbeställningsskydd täcker vanligtvis kostnader vid behov av att avboka en resa på grund av akut sjukdom, olycksfall, dödsfall eller andra oförutsedda händelser som påverkar resan.

Hur vet jag om mitt kort har avbeställningsskydd?

Kontrollera villkoren för ditt kreditkort eller kontakta din kortutgivare för att bekräfta om avbeställningsskydd ingår och under vilka omständigheter det gäller.