Mastercard reseförsäkring

Guider

När du betalar din resa med ett Mastercard får du tillgång till en reseförsäkring. Denna försäkring är viktig för att ge ett ekonomiskt skydd om något oväntat inträffar under din resa. Omfattning av försäkringsskyddet varierar beroende på vilket Mastercard du har.

Innehåll

Så fungerar reseförsäkringen

När du använder ditt Mastercard för att betala minst 75% av kostnaden för din resa, aktiveras ett extra reseskydd för dig och din familj. Detta kompletterande skydd är särskilt utformat för att fungera i samverkan med andra försäkringar du kan ha.

Kompletterar hemförsäkringen

Reseförsäkringen kompletterar hemförsäkringen genom att erbjuda utökad täckning för resespecifika risker som inte täcks av hemförsäkringen, såsom reseavbrott, försenat bagage och medicinsk nödhjälp utomlands, vilket ger ett omfattande skydd under resor.

Vad täcker Mastercards reseskydd?

Mastercard reseförsäkring erbjuder dig en bred säkerhet när du befinner dig på resa, oavsett om du är inom Norden, Europa eller på en annan kontinent. Detaljerna kan variera mellan olika kort och kortutgivare, men här följer en genomgång av de vanligaste förmånerna som ingår.

Avbeställningsskydd

Om du behöver avboka din resa på grund av oförutsedda händelser, som sjukdom eller dödsfall i nära familj, kan Mastercard reseförsäkring erbjuda ekonomisk kompensation. Det är viktigt att notera att avbeställningsskyddet endast gäller om resan betalats med kortet och att villkoren uppfylls.

Skydd vid förseningar

Vid förseningar såsom en försenad ankomst eller försenat bagage får du ersättning som ska täcka basbehoven under väntetiden, som måltider och nödvändiga förnödenheter. Det är viktigt att du sparar alla kvitton för att styrka dina extrakostnader.

Stöld och självrisk

Reseförsäkringen erbjuder skydd vid stöld och ger kompensation för förlorade eller stulna ägodelar. Om du har en deducerad självrisk för skada på hyrbil eller boende kan reseförsäkringen täcka kostnaden, så kallat självriskskydd.

Olycksfall och sjukdom

I det fall du råkar ut för ett olycksfall eller en akut sjukdom under din resa utomlands, kan Mastercard reseförsäkring hjälpa till med såväl ersättning för vård som nödvändig hemtransport. Viktigt är att olycksfallet eller sjukdomen inträffat under resans gång och att de är oväntade.

Extra fördelar för familj och medresenärer

reseskydd mastercard

När du använder ditt kort för att betala för dina resor tillhandahåller kortet en utökad reseförsäkring som omfattar inte bara dig som kortinnehavare utan även din familj.

Din familj och de personer som är folkbokförda på samma adress är inkluderade i försäkringens skydd. Detta ger en ökad trygghet när du planerar resor tillsammans med dina närmaste.

Villkor varierar beroende på vilken bank som utfärdat kortet. Till exempel, om kortet är ett Bankkort Mastercard Ung, kan det finnas särskilda kriterier för din reseförsäkring.

Så här hör du en skadeanmälan

När olyckan är framme under din resa och du behöver använda din Mastercard reseförsäkring, är det viktigt att du anmäler din skada korrekt. Detta säkerställer att din skadeanmälan hanteras snabbt och effektivt.

Steg för steg guide

  1. Kontrollera din rätt till försäkring: Gå igenom villkoren för reseförsäkringen som är kopplad till ditt Mastercard. Bekräfta att resan är betald med kortet för att försäkringen ska vara giltig.
  2. Samla nödvändig dokumentation: Säkerställ att du har alla relevanta dokument såsom läkarintyg, polisanmälan, bokningsbekräftelse eller förseningsintyg redo.
  3. Anmäl skadan online eller via telefon: Besök ERVs webbplats: www.erv.se eller ring deras kundtjänst på 0771-28 80 00 för att göra en skadeanmälan. För skador som hanteras av Folksam, använd det kontaktväg som angetts av Swedbank.
  4. Fyll i skadeanmälan: Ange ditt kortnummer och relevant personlig information. Beskriv skadehändelsen tydligt och ladda upp de nödvändiga dokumenten.
  5. Följ upp din skadeanmälan: Efter att du har skickat in din skadeanmälan, anmäl eventuellt behov av att spärra ditt kort vid kortreklamation eller förlust.
  6. Avvakta besked: Efter inlämnad skadeanmälan kommer ditt ärende att granskas. Du kommer att kontaktas av försäkringsbolaget eller kortutgivare med besked.

Viktigt att minnas: Skadeanmälan bör göras snarast efter händelsen för att underlätta processen och inte försena eventuell ersättning. Vid osäkerhet eller frågor, kontakta kortutgivaren för vägledning och support.

Vanliga frågor och svar

Hur kompletterar Mastercard reseförsäkring hemförsäkringen?

Mastercard reseförsäkring erbjuder täckning för specifika reserelaterade risker som inte täcks av hemförsäkringen, till exempel reseavbrott, försenat bagage och medicinsk nödhjälp utomlands​​​​.

Vilka typer av situationer täcker avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskyddet täcker oförutsedda händelser som sjukdom, olycka, eller dödsfall i nära familj, förutsatt att resan är betald med kortet och villkoren är uppfyllda​​.

Vad innebär ersättning vid förseningar, som försenat bagage?

Försäkringen erbjuder ersättning vid förseningar som försenad ankomst eller bagage, och täcker nödvändiga kostnader under väntetiden​​​​.

Hur fungerar försäkringsskyddet vid stöld och självrisk?

Skyddet täcker stöld och erbjuder kompensation för förlorade eller stulna ägodelar samt självriskskydd vid skador på hyrbil eller boende​​.

Vad täcker försäkringen vid olycksfall och akut sjukdom under resan?

Vid olycksfall eller akut sjukdom under resan täcker försäkringen vårdkostnader och nödvändig hemtransport​​.