Hur påverkar kreditkort min kreditvärdighet

Guider

Denna artikel ger en djupgående förståelse för hur ditt användande av kreditkort påverkar din kreditvärdighet. Från vikten av punktliga betalningar till strategier för skuldhantering, belyser vi den avgörande rollen betalningshistorik och kreditutnyttjande spelar. Vi utforskar också effekten av många aktiva krediter och vikten av att förstå kreditupplysningar.

Innehåll

Påverkas kreditvärdigheten när man ansöker om ett kreditkort?

Att ansöka om kreditkort kan påverkar din kreditvärdighet eftersom varje ansökan innebär en kreditupplysning som syns i upp till 12 månader. Många sådana förfrågningar på kort tid kan sänka din kreditvärdighet.

Vikten av punktliga betalningar

Betalningshistoriken utgör den betydande faktorn i din kreditvärdighet. En intressant statistisk upptäckt är att personer med minst sex månaders punktliga betalningar tenderar att ha ett mediankreditbetyg på 671, medan de med ett års punktliga betalningar i genomsnitt ser en ökning med 30 poäng. 

Personer med minst 24 månaders punktliga betalningar når ofta ett median kreditbetyg på 758. Denna data visar tydligt att konsekventa och punktliga betalningar är avgörande för att bygga och upprätthålla en stark kreditvärdighet över tid.

Långsiktiga fördelar med en god kreditkorts historik

En lång och positiv kreditkorts historik är avgörande för att stärka din kreditvärdighet. Genom att regelbundet betala kreditkortsräkningar i tid och hålla nivån på skulderna rimliga skickar du signaler till kreditupplysningsföretagen om din finansiella ansvarskänsla. 

Konsekvenserna av försenade betalningar

Försenade betalningar påverkar din kreditvärdighet negativt. En betalning som är 30 dagar försenad kan minska ditt kreditbetyg, och effekten blir större vid 60 och 90 dagars försening. 

En enskild försenad betalning kan sänka ett tidigare högt kreditbetyg därför är det viktigt att snabbt hantera försenade betalningar för att begränsa skadan på din kreditvärdighet.

Förstå utnyttjandegrad av kredit 

Utnyttjandegrad är förhållandet mellan den kredit du använder och den totala tillgängliga krediten. Detta tal uttrycks i procent och är en viktig faktor i beräkningen av din kreditvärdighet. Desto lägre utnyttjandegrad, desto bättre för din kreditvärdighet. Det beror på att låga utnyttjandegraden signalerar till kreditgivare att du kan hantera kredit ansvarsfullt utan att överanvända den.

En studie från ”Experian” visade att de med bästa kreditvärdigheten ofta har en utnyttjandegrad i de låga procenten. Att hålla utnyttjandet under 30% är en allmän rekommendation, men lägre är ännu bättre för din kreditscore. Detta förhållande visar att en låg utnyttjandegrad är starkt kopplad till högre kreditvärdigheter.

Tips för att hålla utnyttjandet av krediten låg

 • Gör flera betalningar per månad: Genom att betala av på din kredit flera gånger i månaden kan du hålla den totala balansen lägre.
 • Sprid ut dina utgifter över flera kort: Om du använder flera kort och håller balansen låg på varje kort, kan detta hjälpa till att hålla den totala utnyttjandegraden låg.
 • Begär högre kreditgräns: Om din inkomst har ökat eller om du har en solid kredithistorik, kan det vara värt att begära en högre kreditgräns. Detta kan leda till en lägre utnyttjandegrad om dina utgifter förblir desamma.
 • Undvik att avsluta gamla kreditkort: Varje kreditkort bidrar till din totala tillgängliga kredit. Att hålla äldre kort öppna kan vara fördelaktigt för din utnyttjandegrad.
 • Skaffa ett nytt kreditkort: Detta kan öka din totala tillgängliga kredit och därmed sänka din utnyttjandegrad, men det är viktigt att inte ansöka om ny kredit bara för att förbättra din kreditvärdighet.

Påverkan av höga kreditkortsskulder

Högt kreditutnyttjande, försenade betalningar och frekventa kreditupplysningar kan alla sänka din kreditvärdighet. Att regelbundet utnyttja en stor del av din tillgängliga kreditgräns indikerar högre risk för långivare, vilket kan leda till svårigheter att få förmånliga lån i framtiden.

Strategier för skuldhantering

För att hantera och minska kreditkortsskulder effektivt kan du använda följande strategier:

 • Skapa en budget: Starta med att lista alla dina inkomster och utgifter och gör justeringar för att säkerställa att du kan betala av dina skulder.
 • Konsolidera skulder: Genom att konsolidera dina skulder kan du samla dem till en enda betalning, ofta med en lägre ränta. Detta kan vara användbart om du har flera kreditkortsskulder med höga räntor.
 • Förhandla med din kortutgivare: Ibland kan du förhandla med din kortutgivare om en lägre ränta eller en betalningsplan.
 • Sök professionell hjälp: Överväg att söka hjälp från en skuldrådgivare eller advokat om du har svårigheter att hantera dina skulder.
 • Smart användning av kreditkort: Använd ditt kreditkort klokt genom att endast göra inköp som du har råd med och betala av saldot i tid.
 • Bygg en nödfond: Att ha en nödfond kan hjälpa dig att undvika att använda kreditkort i nödsituationer.
 • Utbildning och medvetenhet: Att vara medveten om riskerna med kreditkortsskulder och att utbilda sig själv om personlig ekonomi är viktigt.

Påverkan av att ha många aktiva kreditkort

Öka kreditvärdigheten med kreditkort

Antalet aktiva kreditkort du har kan påverka din kreditvärdighet på olika sätt. Ett större antal kreditkort och lån, särskilt om dessa har höga belopp i förhållande till din inkomst, kan leda till en sämre kreditvärdighet. 

Men om du har få kreditkort och en låg skuldsättningsgrad i förhållande till din inkomst, kan detta ha en positiv inverkan på din kreditvärdighet. Det är viktigt att balansera antalet krediter och deras storlek mot din ekonomiska situation.

Öka kreditvärdigheten med kreditkort

Några konkreta steg för att förbättra kreditvärdigheten med hjälp av kreditkort är:

 1. Använd kreditkortet ansvarsfullt: Köp bara det du har råd med och betala av skulden varje månad.
 2. Håll dig inom din kreditgräns: Undvik att använda hela kreditgränsen för att minska risken för överskuldsättning.
 3. Betala alltid i tid: Försenade betalningar kan leda till betalningsanmärkningar, vilket sänker din kreditvärdighet.
 4. Ha en låg skuldsättningsgrad: Låga skulder i förhållande till din disponibla inkomst visar att du har god kontroll över din ekonomi​​.

Därför görs det alltid en kreditupplysning

En kreditupplysning ger en översikt över din ekonomiska situation, inklusive information om inkomst, skulder, betalningsanmärkningar och tidigare krediter. Den används av kreditgivare för att bedöma din förmåga att återbetala lån och andra krediter.

Läs vår utförliga artikel för en mer detaljerad förståelse av kreditupplysningar och dess inverkan på din ekonomi.

Hur många kreditupplysningar är för mycket?

När det gäller hur många kreditupplysningar som är för mycket så finns det ingen exakt gräns som definierar hur många som är för många. Det beror på din individuella ekonomiska situation. 

En allmän tumregel är dock att inte överstiga 3 kreditupplysningar på kort tid. Överstiger du detta antal kan det börja ses som en varningssignal för långivare, då det kan indikera högre ekonomisk risk eller osäkerhet.

Det är dock viktigt att notera att detta inte är en strikt regel. Det finns fall där personer med 15-30 kreditupplysningar fortfarande har blivit beviljade lån.

Vanliga frågor och svar

Hur kan kreditkort påverka bolån?

Användning av kreditkort och den totala kreditgränsen påverkar din kreditvärdighet, vilket i sin tur kan påverka din förmåga att få bolån och de villkor som erbjuds.

Hur påverkas kreditvärdigheten av att ha många kreditkort?

Att ha många kreditkort kan påverka din kreditvärdighet negativt. Detta beror på att varje kreditkort innebär en potentiell skuldrisk, och många kreditkort kan tyda på en hög kreditutnyttjandegrad.

Vad är fördelarna med att hålla kreditutnyttjandet lågt?

Att hålla kreditutnyttjandet lågt är fördelaktigt för din kreditvärdighet. Låg utnyttjandegrad visar att du inte överbelastar din kredit och kan hantera dina skulder ansvarsfullt, vilket positivt påverkar din kreditvärdighet.