Vad är aktivitetsförsäkring

Guider

När du planerar aktiviteter och resor är det viktigt att fundera över ditt ekonomiska skydd i form av försäkringar. Aktivitetsförsäkring utgör en kompletterande försäkringstyp, som vanligtvis fungerar som ett tillägg till din befintliga hemförsäkring eller som en förmån kopplad till vissa kreditkort. Denna försäkring är relevant för dig som utövar sporter eller deltar i aktiviteter med ökad risk, där vanliga försäkringar inte täcker eventuella skador eller olycksfall.

Innehåll

Hur försäkringen fungerar

Försäkringen erbjuder skydd utöver vanlig hem- eller reseförsäkring och täcker sjukdomar och skador från aktiviteter som golf, klättring och skidåkning. Den kan även ersätta sjukvårdskostnader och förlorade eller skadade sportutrustningar.

I vissa fall kan den även täcka förseningar och stöld. Vid olyckor eller stöld under resan behöver du generellt anmäla det till försäkringsbolaget och visa bevis som kvitton. Läs noggrant försäkringsvillkoren och vid olyckor tänk på att kontakta försäkringsbolaget omgående för att starta ersättningsprocessen.

Det här täcker försäkringen

Det är viktigt att förstå vilka aktiviteter som skyddas och vilka kostnader som försäkringen täcker. Aktivitetsförsäkringar varierar i sin täckning, men generellt sett är de utformade för att täcka skador och olyckor som kan inträffa under specifika aktiviteter.

De vanligaste aktiviteterna som ofta omfattas av försäkringen är:

 • Äventyrssporter: Såsom klättring, vandring, grottkrypning och mountainbiking.
 • Vintersporter: Inkluderar skidåkning, snowboarding och isklättring.
 • Vattensporter: Dykning, snorkling, surfing, kajakpaddling och segling.
 • Extremsporter: Exempelvis bungyjump, fallskärmshoppning och hang gliding.
 • Golfspecifik täckning: Denna täckning skiljer sig från en traditionell hole in one försäkring, då den fokuserar på att skydda spelaren mot skador under själva spelet samt täcker förlust eller skada på golfutrustning.
 • Cykling och mountainbike: Särskilt för mer extrema former av cykling.

Aktiviteter som inte omfattas av försäkringen

Exempel på aktiviteter som inte täcks av försäkringen kan vara:

 • Professionell sport och tävling: Många försäkringar täcker inte aktiviteter utförda i professionellt syfte eller deltagande i professionella tävlingar.
 • Extremt högriskaktiviteter: Vissa extremt farliga aktiviteter som base jumping eller off-piste skidåkning utan guide kan vara uteslutna.
 • Alkohol- och drogrelaterade incidenter: Skador eller olyckor som uppstår när den försäkrade är påverkad av alkohol eller droger täcks ofta inte.
 • Opålitliga operatörer eller utrustning: Om du deltar i aktiviteter med en operatör eller utrustning som inte är godkänd eller certifierad, kan försäkringen inte gälla.

Kostnader som vanligtvis täcks

Försäkringen täcker vanligtvis följande kostnader om du inte kan genomföra dina planerade aktiviteter:

 • Medicinska kostnader: Om du skadar dig och behöver vård.
 • Räddning och evakuering: Kostnader för räddningstjänster vid exempelvis en skidolycka.
 • Ersättning för förlorad egendom: Om din utrustning stjäls eller skadas under resan.
 • Hemresor: Om du behöver avbryta din resa och återvända hem tidigare än planerat.

Varje försäkringsplan kommer med en specifik gräns för hur mycket som kan ersättas, och det kan finnas en självrisk som du behöver betala

Vad kostar en aktivitetsförsäkring?

Priset på en aktivitetsförsäkring beror på flera faktorer som täckningens omfattning, resans destination och varaktighet, försäkringstagarens ålder och hälsa samt eventuella riskfyllda aktiviteter. Generellt kan kostnaden för försäkringen variera från 2% till 8% av resans totala kostnad.

Faktorer som längre resor, dyrare destinationer, och försäkringar som täcker farliga aktiviteter kan leda till högre premiekostnader. Självriskens storlek påverkar också priset, där en högre självrisk tenderar att sänka premien.

Tänka på det här när du väljer en försäkring:

 • Jämför olika försäkringsalternativ för att se vilka som erbjuder den mest kostnadseffektiva lösningen.
 • Överväg storleken på självrisken i relation till din personliga ekonomi. En hög självrisk kan vara oekonomisk om du inte kan täcka den vid en skada.
 • Läs igenom villkoren noggrant för att förstå exakt vad försäkringen täcker och vilka begränsningar som finns.

Kreditkort med aktivitetsförsäkring

Aktivitetsförsäkring som generellt kopplad till reseförsäkringen på ditt kreditkort ger dig ekonomisk ersättning om du skulle bli oförmögen att delta i förbokade aktiviteter på grund av sjukdom eller olycksfall.

Den täcker kostnader såsom ej utnyttjade liftkort eller hyra av skidutrustning om du exempelvis inte kan delta i en skidresa du planerat.

Detta bör du veta om aktivitetsförsäkring på kreditkort:

 • Försäkringen träder i kraft när en aktivitet betalats med det aktuella kreditkortet.
 • Försäkringen kan tillämpas på både individuella och gruppbokningar.
 • Ofta är en självrisk kopplad till ersättningen.

När du väljer kreditkort kan det vara värdefullt att se över vilka som erbjuder aktivitetsförsäkring. 

Här är exempel på kreditkort som erbjuder försäkringen:

 • SAS EuroBonus Mastercard: Inkluderar en aktivitetsförsäkring som ger ekonomiskt skydd om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
 • Marginalen Bank Gold: Erbjuder en aktivitetsförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid oförmåga att delta i förköpta aktiviteter på grund av sjukdom eller olycka.
 • Santander Mitt kort Plus: Inkluderar aktivitetsförsäkring i deras Mastercard reseförsäkring när du betalar 75% av resan med kreditkortet

Kom ihåg att läsa det finstilta och försäkringsvillkoren noggrant för att förstå omfattningen av skyddet och den ersättning som du är berättigad till.

Vanliga frågor och svar

Vilka typer av aktiviteter är vanligtvis täckta av försäkringen?

Aktivitetsförsäkring täcker ofta en rad olika sporter och aktiviteter. Exempel på täckta aktiviteter inkluderar organiserade tävlingar som löpning och cykling, extremsporter som skärmflygning och fallskärmshoppning, vintersporter som skidåkning, dykning och golf.

Vad är vanligtvis inte täckt av en aktivitetsförsäkring?

Aktivitetsförsäkringar täcker generellt inte professionella sporter och tävlingar, extremt högriskaktiviteter, samt skador relaterade till alkohol- och drogpåverkan.

Hur påverkar självrisken kostnaden för en försäkringen?

Självrisken påverkar premiens storlek, en högre självrisk leder ofta till en lägre premiekostnad.

Kan aktivitetsförsäkring ingå i förmåner på kreditkort?

Ja, vissa kreditkort erbjuder aktivitetsförsäkring som en del av deras reseförsäkring. Denna typ av försäkring aktiveras vanligtvis när en aktivitet eller resa betalas med kreditkortet.