Vad är skimning

Guider

Skimming är en form av bedrägeri där kriminella stjäl din kortinformation. Detta görs genom att olagligt kopiera informationen från magnetremsan på ditt betal- eller kreditkort. Ofta sker det genom anordningar monterade på uttagsautomater eller betalterminaler, som inte är märkbara vid en första anblick.

Innehåll

Olika typer av skimning tekniker

När du hanterar dina kortuppgifter är det viktigt att vara medveten om olika skimning tekniker som bedragare använder. Teknikerna utvecklas ständigt, men några vanliga metoder fortsätter att vara utbredda.

Bankomatskimning

Bedragare installerar skimming enheter på bankomater. Dessa enheter kopierar informationen från magnetremsan när du drar ditt kort. Det finns också en minikamera eller ett falskt tangentbord för att fånga din PIN-kod.

Betalterminal skimning

När du betalar i butiker kan skimming verktyg vara installerade på betalterminalerna. Utrustningen registrerar kortuppgifter som sedan kan användas för obehöriga transaktioner.

Handhållen skimming

Butikspersonal eller servitörer kan ha en liten skimming-anordning att svepa ditt kort med, separat från den officiella betalterminalen. Det spelar ingen roll hur säker den egentliga betalterminalen är om ditt kort komprometteras på detta sätt.

Trådlös skimming

Angripare kan komma åt känslig information genom att kompromettera nätverkskommunikationen mellan betalterminaler och det centrala betalningssystemet. Detta innebär att din kortinformation kan stjälas utan direkt fysisk kontakt med ditt kort.

Hur vet du att du har ett skimmat kort?

skimming kort

Om du misstänker att du har blivit utsatt för skimming, det vill säga obehörig avläsning av information från ditt betalkort, finns det några tydliga tecken att hålla utkik efter. 

Uppmärksamma följande indikationer:

  • Ovanliga transaktioner: Kontrollera dina kontoutdrag regelbundet. Om det förekommer köp eller uttag som du inte känner igen kan det vara ett tecken på att dina kortuppgifter har använts av någon annan.
  • Avvisade betalningar: Om ditt kort oväntat avvisas när du försöker göra ett köp, trots att du har tillräckligt med medel, kan det vara en indikation på att kortet är komprometterat.
  • Meddelande från banken: Banker har system för att upptäcka bedrägliga aktiviteter och kan kontakta dig om misstänkta transaktioner upptäcks.
  • Skadad utrustning: Var vaksam vid användning av bankomater och betalterminaler. Skimming enheter kan vara installerade för att stjäla kortinformation.

Det här ska du göra om du råkat ut för skimming

Om du misstänker att ditt kort har komprometterats genom skimming, är det av yttersta vikt att du snabbt vidtar åtgärder. Din första åtgärd bör vara att omedelbart kontakta din bank eller kortutgivare för att spärra ditt kort. Generellt erbjuder banker tjänster för detta ändamål som är tillgängliga dygnet runt.

Efter att ditt kort är spärrat, se över dina senaste transaktioner. Detta kan du vanligtvis göra via din banks app eller internetbank. Håll utkik efter transaktioner som du inte känner igen.

Tips för hur du skyddar dig mot skimning

För att effektivt skydda dina kredit- och betalkort mot skimning finns det flera praktiska åtgärder du kan vidta.

Här är effektiva tips för hur du kan skydda dig:

  • Var uppmärksam: Se till att hålla ditt kort i sikte under transaktioner och ta tillbaka det så fort som möjligt. Att vara vaksam minskar risken för att någon hanterar kortet på ett olovligt sätt.
  • Tekniska hjälpmedel: Använd RFID-blockerande fodral för dina kort eller plånböcker för att störa frekvensen och därmed försvåra trådlös skimming.
  • Skyddskort: Placera skyddskort i din plånbok som fungerar som en sköld och stör signalerna som skimningsutrustning använder.
  • Blipp-funktionen: Minska risken genom att vara restriktiv med trådlösa funktioner som ”Blipp” och överväg att stänga av denna om möjligt.
  • Använd säkra uttagsautomater: Föredra maskiner inne i banker eller på belysta och övervakade platser. Undvik enskilda eller avlägsna automater som lättare kan manipuleras.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag upptäcka en skimningsanordning på en uttagsautomat?

Inspektera noggrant kortläsaren och tangentbordet på uttagsautomaten för eventuella tecken på manipulation. Kontrollera om det finns lösa delar, ovanliga utskott, ojämnheter eller något som verkar vara tillagt ovanpå den ursprungliga utrustningen

Vad bör jag göra om jag upptäcker en skimningsanordning?

Så fort du misstänker att en uttagsautomat har manipulerats med en skimningsanordning, är det viktigt att agera snabbt och försiktigt. Undvik att använda automaten och rör inte anordningen, eftersom detta kan förstöra bevis. Rapportera omedelbart situationen till banken som äger automaten eller närmaste polisstation.

Hur kan jag skydda min PIN-kod vid användning av en uttagsautomat?

För att skydda din PIN-kod vid en uttagsautomat, täck tangentbordet med din andra hand eller en kroppsdelen när du slår in koden. Detta förhindrar att dolda kameror kan se och registrera din PIN.