Så fungerar självriskskydd

Guider

När du tecknar en försäkring är självrisken det belopp du själv behöver betala vid en skada innan försäkringen börjar ersätta kostnader. I praktiken fungerar självriskskydd så att om du skulle råka ut för en skada täcker självrisk skyddet din självrisk.

Innehåll

Skyddet ersätter självrisken i din vanliga försäkring

Skyddet ger ersättning för den vanliga självrisken som du behöver betala för i din vanliga försäkring. Standardnivån brukar ligga på cirka 1 500 kr för hemförsäkringar och mellan 4 000 och 8 000 kr för bilförsäkringar. 

Genom att välja olika självrisk nivåer kan du påverka premiens storlek. Detta skydd är extra fördelaktigt vid omfattande skador där grundsjälvrisken kan utgöra en betydande kostnad.

För att förstå självriskskydd bättre:

  • Försäkringar: Många hem- och bilförsäkringar erbjuder möjligheten att välja till självriskskydd.
  • Försäkringsvillkor: Det är viktigt att noga läsa igenom vilka villkor som gäller för självriskskyddet. Vissa skydd är specifika för bil- eller hemförsäkringar, medan andra kan gälla bredare.
  • Kostnad: Kostnaden för självrisk tillägget kan variera och påverkas av försäkringens omfattning och typ av skydd du väljer.
  • Kreditkort: En del kreditkort inkluderar självriskskydd i sina reseförsäkringar, vilket ofta gäller när du reser eller hyr bil.

Självriskskydd i olika försäkringar

självriskeliminering

Självriskskydd är en viktig del av din ekonomiska trygghet som kan minska de kostnader du står för vid olika skadehändelser. Nedan går vi igenom hur detta skydd fungerar inom olika försäkringsområden.

Bilförsäkring och hyrbil

Om du har en bilförsäkring, är skyddet ofta en integrerad del som kan täcka delar av eller hela din självrisk vid skada på din bil. Vid biluthyrning erbjuder de flesta hyrbilsföretagen en form av självriskskydd som tillval. Detta innebär att om du råkar ut för en skada på hyrbilen, kan kostnaderna bli betydligt minskade eller helt eliminerade.

Reseförsäkring och utlandsresor

Din reseförsäkring som ofta är kopplad till ditt kreditkort, antingen Visa eller Mastercard, inkluderar vanligtvis självriskskydd. Detta är särskilt fördelaktigt under utlandsresor då oväntade händelser såsom stöld eller förlorad bagage kan uppstå.

Hem- och djurförsäkring

Hemförsäkringen kan inkludera självriskskydd som skyddar ditt hem och dina tillhörigheter. Fördelar uppstår vid exempelvis inbrott eller vattenskador.

Djurförsäkringen fungerar på liknande sätt, väljer du till självriskskydd för din hundförsäkring, kan kostnader för veterinärvård reduceras avsevärt, vilket ger en tryggare ekonomisk situation vid oväntade händelser.

Tips när du ska välja självriskskydd

När du väljer självriskskydd är det viktigt att vara väl informerad om kostnaderna, villkoren, och hur själva skyddet fungerar. Genom att förstå dessa faktorer kan du göra ett välgrundat beslut som passar din ekonomiska situation och behov.

Självriskens storlek och kostnader

Självriskskydd varierar i storlek och kostnad. Månatliga eller årliga avgifter kan appliceras och självriskens storlek kan påverka din ersättning. Försäkringsbolagen kan erbjuda olika nivåer av självriskeliminering eller självriskreducering till varierande kostnader, typiskt i form av fasta belopp eller procent av skadekostnaden.

Villkor och begränsningar

Detaljerna i villkoren och eventuella begränsningar är avgörande. Exempelvis kan försäkringar inkludera särskilda villkor för när skyddet är giltigt. Till exempel kan skyddet ersätta självrisken på bilförsäkringen upp till ett maxbelopp på 10 000 kr.

Så fungerar självriskeliminering på kreditkort

Kreditkort som Visa och Mastercard erbjuder ofta självriskskydd i reseförsäkringen. Detta skydd aktiveras när minst 50 % eller 75 % av resan betalas med kortet och gäller primärt för utlandsresor.

På hem- och bilförsäkring

Självriskskydd på hem- och bilförsäkring ingår ofta i reseförsäkringen kopplad till vissa kreditkort. Detta skydd innebär att om en skada uppstår under en resa, och skadekostnaden överstiger självrisken för din hemförsäkring eller bilförsäkring får du ersättning som motsvarar självrisken.

På hyrbil utomlands

Kreditkort med självriskskydd på hyrbil är en typ av försäkringsskydd som minskar eller eliminerar den självrisk du måste betala om du råkar ut för en olycka när du använder en hyrbil utomlands. 

På bärgning och assistans

Om du har ett kreditkort som har självriskskydd för bilbärgning och assistans, behöver du använda kortet för att betala för bränsle för att aktivera skyddet. Om du exempelvis tankar bensin eller gas och betalar hela beloppet med kortet, börjar försäkringen gälla. 

Denna försäkring är då aktiv i 60 dagar från när du tankade och varje gång du tankar och betalar med kortet startar en ny 60-dagars skyddsperiod.

Vanliga frågor och svar

Gäller självriskskyddet för alla typer av skador?

Självriskskyddet gäller vanligen för specifika typer av skador som definieras i försäkringsvillkoren, ofta relaterade till hem eller bil.

Kan jag få självriskskydd genom mitt kreditkort?

Vissa kreditkort inkluderar självriskskydd i deras reseförsäkring, vilket ofta aktiveras vid utlandsresor eller biluthyrning.

Hur påverkar självriskskyddet min försäkringspremie?

Att lägga till självriskskydd kan påverka din premies storlek beroende på försäkringens omfattning och det valda skyddet. ​