övertrassering kreditkort

Guider

Övertrassering påverkar ditt konto och din ekonomi när du spenderar mer pengar än vad som finns tillgänglig. Det är viktigt att förstå grunderna för att hantera din ekonomi klokt.

Innehåll

Vad är övertrassering?

Övertrassering uppstår när du gör transaktioner som överstiger tillgängliga medel i ditt konto. Detta resulterar i ett negativt saldo och kan påverka din ekonomiska situation.

Skillnaden mellan tillåten och icke tillåten övertrassering

  • Tillåten övertrassering: Detta är en överenskommelse med banken där du får tillåtelse att överskrida balansen på kontot upp till en viss gräns.
  • Icke tillåten övertrassering: Inträffar när du spenderar mer än vad kontot tillåter utan en tidigare överenskommelse med banken.

Övertrasseringsavgift och räntekostnader

  • Övertrasseringsavgift: Banken kan ta ut en avgift för varje tillfälle du övertrasserar ditt konto.
  • Räntekostnader: Utöver avgiften kan ränta tillkomma på det övertrasserade beloppet, vilket ökar den totala skulden.

Vad gör du vid ett övertrasserat kreditkort?

övertrassera kreditkort

Om du trots allt övertrasserar ditt kreditkort, agera snabbt för att minska de negativa effekterna. Först, betala tillbaka övertrasseringen så snart som möjligt för att undvika höga avgifter. 

Kontakta din bank eller kortutgivare för att diskutera möjligheten att temporärt öka din kredit eller för att få hjälp med en betalningsplan. Att hantera övertrassering direkt kan hjälpa dig att undvika en betalningsanmärkning och minska skadan på din kreditvärdighet.

Avgifter och kostnader som tillkommer

När man övertrasserar sitt kreditkort uppstår det vanligtvis två kostnader, övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta. 

Övertrasseringsavgiften är en fast avgift som tas ut när man spenderar mer pengar än vad som finns tillgängligt på kreditkontot. Denna avgift varierar mellan olika banker och kortutgivare, men ligger ofta runt 100 kronor.

Utöver den fasta avgiften tillkommer även övertrasseringsränta. Denna ränta är en extra kostnad som du betalar på det belopp du har övertrasserat med, och den är vanligtvis högre än den ordinarie räntan på kreditkortet.

Hantering av otillåten övertrassering

övertrasserat betyder

När du övertrasserar ditt kreditkort uppstår både omedelbara och långsiktiga konsekvenser. Att förstå dessa kan hjälpa dig att navigera i situationen och vidta åtgärder för att återfå din finansiella stabilitet.

Förebygga övertrassering på kreditkortet

För att förhindra övertrassering på ditt kreditkort, övervaka regelbundet ditt saldo och transaktioner via bankens app eller webbtjänst. 

Använd dig av utgift notiser och saldo alarm för att hålla reda på när du närmar dig din kreditgräns. Om du närmar dig gränsen, undvik ytterligare transaktioner eller överför pengar från ett bankkonto till ditt kreditkort för att täcka de kostnader som väntas.

Budgetering och ekonomisk planering

För att effektivt hantera din ekonomi bör du skapa en budget som balanserar dina inkomster och utgifter. 

Först, lista dina regelbundna inkomster och dra sedan av fasta och variabla utgifter för att bestämma ditt tillgängliga saldo. Detta hjälper dig att upprätthålla en positiv balans på dina konton och förhindrar övertrassering. 

Att öppna ett sparkonto och föra över pengar dit kan också vara ett sätt att skapa en finansiell buffert.

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan tillåten och icke tillåten övertrassering?

Tillåten övertrassering innebär att du har en överenskommelse med banken för att överskrida kontobalansen inom en viss gräns, medan icke tillåten övertrassering sker utan en sådan överenskommelse och kan medföra högre kostnader.

Vilka avgifter kan tillkomma vid övertrassering?

Vid övertrassering kan en fast avgift (ofta runt 100 kronor) samt en övertrasseringsränta tillkomma, vilken är högre än den vanliga räntan på kreditkortet​​​​.

Hur påverkar övertrassering min kreditvärdighet?

Övertrassering kan negativt påverka din kreditvärdighet, vilket kan göra det svårare att få lån i framtiden​​.

Vad ska jag göra om mitt konto är övertrasserat?

Kontakta din bank eller kortutgivare snabbt för att diskutera en lösning, såsom en temporär ökning av kreditgränsen eller en betalningsplan​​.