vad är en kreditgräns

Guider

En kreditgräns är det maximala belopp som du kan spendera med ditt kreditkort innan du måste betala av på skulden. Den fungerar som en säkerhetsåtgärd för både kortutgivare och dig som kortinnehavare genom att begränsa risken för överkonsumtion och skuldsättning.

Innehåll

Syfte och funktion

Din kreditgräns representerar det högsta beloppet du har möjlighet att spendera med ditt kreditkort under en given tidsram, oftast en månad. Denna gräns är inte statisk utan bestäms baserat på flera faktorer som kreditvärdighet, inkomst och utgifter.

Din kreditgräns påverkar i hög grad din flexibilitet att genomföra köp eller kontantuttag:

  • Köp: Du kan göra inköp upp till din angivna kreditgräns utan att betala omedelbart.
  • Kontantuttag: Möjligheten till kontantuttag från automater, även detta begränsas av din tillgängliga kredit.

Hur bestäms gränsen?

  • Inkomster: Banken utvärderar dina regelbundna inkomster för att försäkra sig om att du har ekonomisk kapacitet att betala tillbaka det du spenderar.
  • Utgifter: Dina månatliga utgifter granskas för att bedöma hur mycket av din inkomst som är tillgänglig för att hantera skuld.
  • Kreditvärdighet: Din tidigare ekonomiska historia kontrolleras för att bedöma risken med att ge dig kredit.

Vad händer om jag överskrider kreditgränsen?

Vad händer om jag överskrider kreditgränsen

När du överskrider din kreditgräns på kreditkortet uppstår flera konsekvenser.

Ökade kostnader: Överskridande av gränsen kan resultera i höga kostnader på grund av övertrassering, såsom:

  • Övertrasseringsavgifter: Extra avgifter kan tillkomma om du överskrider den tillåtna krediten.
  • Högre ränta: Vissa kortutgivare kan höja räntan på det utestående beloppet som överstiger gränsen.

Påverkan på din kreditvärdighet: Registreringar kan göras i din kredithistorik, vilket kan sänka din kreditvärdighet.

  • En lägre kreditvärdighet kan göra det svårare för dig att få lån eller krediter i framtiden.

Vanliga frågor och svar

Vad menas med kreditgräns?

Kreditgräns är det maximala belopp du får låna eller utnyttja på ett kreditkort eller kreditkonto.

Vad menas med kreditlimit?

Kreditlimit är ett annat ord för kreditgräns och syftar på den övre gränsen för hur mycket kredit du kan använda.

Vad ska man ha för kreditgräns?

Kreditgränsen bör baseras på dina inkomster, utgifter och din förmåga att betala tillbaka. Den bör inte överstiga din ekonomiska kapacitet.

Vad är en rimlig kreditgräns?

Kreditgränsen bör baseras på dina inkomster, utgifter och din förmåga att betala tillbaka. Den bör inte överstiga din ekonomiska kapacitet.