Nyheter Guider Pengar Tips

Kort beskrivet är effektiv ränta kostnaden du betalar för att låna pengar. Den effektiva räntan är summan av den vanliga räntan och andra avgifter som tillkommer i samband med att du tar eller har ett lån.

Detsamma gäller när du skaffar ett kreditkort eftersom du som kund betalar avgifter för att ha kreditkortet och en ränta på beloppet du spenderar för i månaden. Exempel på avgifter som kan tillkomma när du har ett kreditkort är årsavgifter, faktureringskostnader, uppläggningskostnader och ränta-på-ränta avgift.

Den effektiva räntan kan hjälpa dig som kund att jämföra olika kreditkort. Genom att titta på den effektiva räntan får du en helhetsbild av vad det kommer kosta årligen att ha kreditkortet.

Kreditkortsföretag arbetar olika för att erbjuda sina kunder ett bra kreditkort. En del satsar på låg nominell ränta medan andra har lägre årsavgifter. Genom att titta på den effektiva räntan får du som kund en bättre grund för att hitta det kreditkort som passar dig bäst. Kort kan du använda den effektiva räntan som ett verktyg för att inte lockas av erbjudanden, som kanske inte är så bra som de verkar.

Det är en ganska komplicerad uträkning för att se den effektiva räntan. Men enligt konsumentkreditlagen är företag skyldiga att presentera den effektiva räntan, så om du inte hittar den – fråga om den!

En kort introduktion om ränta

Ordet ränta är bekant för många och är kostnaden för att låna pengar.

Allt som oftast är det långivaren som bestämmer räntan du ska betala. Räntesatsen styrs av den bedömda risken att låna ut pengar till dig som kund. Ju högre risk att du inte kan betala tillbaka, desto högre ränta.

Ränta kan vara både fast och rörlig. Fast ränta innebär att procentsatsen inte förändras medan rörlig ränta följer räntemarknadens utveckling. Det gör att räntan ibland kan vara dyrare men ibland också billigare.

Så vad betyder effektiv ränta?

Den kortaste förklaringen vad effektiv ränta betyder är den totala kostnaden för att ha ett kreditkort. Det innebär summan av den nominella räntan, eventuella uppläggningsavgifter, årsavgifter och aviseringsavgifter under ett år.

Du använder den effektiva räntan för att enkelt kunna jämföra olika kreditkort utan att behöva titta på massa olika siffror. Det underlättar för dig som konsument att undvika lockerbjudanden som kan kosta mycket för dig i längden.

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är inte ytterligare ett nytt begrepp att lära sig utan den specifika termen för räntan som långivaren tar ut för lånet. Det man i vardagsmun kallar för ränta är oftast den nominella räntan. Det är kostnaden för summan du spenderar på kreditkortet. Nominell ränta beräknas i procent där procentsatsen är bestämd och olika hög beroende på bank och risk. Kostnaden varierar då beroende på beloppet du spenderar.

Den nominell räntan kan vara på allt ifrån 0-40%. Det innebär att om du ska betala kostnaderna för att spendera ett belopp på 100 000 kronor kan kostnaden under ett år vara antingen 100 kronor eller 40 000 kronor.

Den nominella räntan kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på avtalet. Det är den nominella räntan som kan vara fast och rörlig. Kom ihåg att långivaren är skyldig att upplysa dig om en eventuell räntehöjning och att förutsättningarna för att ändra räntan måste stå med i erat avtal.

Andra kostnader med att använda ett kreditkort

De andra kostnaderna för att använda ett kreditkort är de som räknas med i den effektiva räntan.

En vanlig kostnad vid anskaffning av kreditkort är uppläggningsavgiften. Det är en form av startavgift för att bli kund, registreras i bankens system och få tillgång till kreditkortet. Uppläggningsavgiften har inte att göra med kostnaden för att låna pengarna, utan innebär den administrativa kostnaden att göra dig till kund. Uppläggningsavgiften är en engångskostnad.

En annan vanlig kostnad som tillkommer är aviseringsavgifter. Den vanligaste aviseringsavgiften är för att skicka ut fakturor till dig som kreditkortsinnehavare. På fakturan benämns denna ofta som “pappersfakturaavgift”. Dock blir e-fakturor allt vanligare, vilket också innebär att aviseringsavgifter blir mer ovanliga.

En tredje kostnad för att använda kreditkort är en årsavgift. Det är en kostnad för att ha kreditkortet och betalas oavsett om du använder kortet eller inte. En årsavgift är vanlig på både kredit- och kontokort.

Dessa kostnader kan variera mycket både sett till belopp och existens bland olika banker som erbjuder kreditkort. Det är vanligt att företag skapar erbjudanden genom att ta bort uppläggningsavgifter eller erbjuda en period utan årsavgift. Eller att den nominella räntan är lägre eller obefintlig, men att du som kund får betala en hög årsavgift. Kom därför ihåg att titta på den effektiva räntan för att få den hela bilden av vad det kommer kosta för dig att skaffa ett kreditkort.