Nyheter Pengar

Svenskarna använder, och behöver, kontanter i allt mindre utsträckning. Det framgår av en ny undersökning som Riksbanken genomför vartannat år om svenskarnas betalningsvanor. Svenskarna är generellt även positiva till denna utveckling.

Sverige tillsammans med de övriga länderna i norden är redan i dagsläget i framkant vad det gäller kontantlös betalning. I den senaste enkäten framgår det att 70 procent av svenskarna skulle klara sig helt utan kontanter.

Undersökningen visade även att bara var åttonde person faktiskt hade använt kontanter i sitt senaste köp. I takt med att de yngre konsumenterna blir allt fler kommer dessa siffror även att sjunka i framtiden.

Kontanter sällan använt i Sverige

Undersökningen visar med andra ord att få svenskar använder kontanter och att många inte ser ett behov av det. Detta kan även utläsas från flera andra variabler som Riksbanken har tagit fram, exempelvis att antalet uttag, och uttagsbelopp, har halverats under tioårsperioden 2006-2016.

Tänk på! Betalningsmedel som Swish används i yngre åldersgrupper i betydligt större utsträckning än kontanter i dagsläget.

Betalningsmedel som kreditkort, Swish och vanliga bankkort har istället fyllt detta utrymme. I undersökningen framkom det att i åldersgruppen 18-24 år hade 80 procent använt Swish under den föregående månaden. Detta var dubbelt så många som hade använt kontanter i något köp.

De äldre åldersgrupperna uppvisar dock inga större förändringar och antalet som använder digitala betalningsmedel är där betydligt mindre.

Framtiden är förmodligen kontantlös

Med all sannolikhet går vi mot ett helt kontantlöst samhälle, redan i dagsläget utvecklar Riksbanken en digital valuta (E-kronan). Denna valuta anses av många vara det sista steget mot att fasa ut kontanter ur samhället helt.

E-kronan ska nämligen kunna användas offline vilket faktiskt gör den bättre lämpad som ett alternativt betalningsmedel. Detta eftersom att den fortfarande skulle kunna tillhandahållas av Riksbanken under exempelvis en framtida kris, till skillnad mot kontanter.

Hur lång tid denna förändring kommer ta är ännu oklart. Hittills har utvecklingen gått mycket snabbt, och ingenting talar för att den skulle stanna av i framtiden.