Nyheter Guider Pengar

Bankgiro har länge varit en grundpelare inom svensk ekonomi men tjänsten är på väg att fasas ut till fördel för en helt ny och standardiserad infrastruktur. Tjänsten kallas för P27 har redan börjat rullas ut i liten skala.

Enlig Paula da Silva som är vd för P27, beskrivs den nya plattformen bäst som ett “Banverk för betalningar”. Målet är att skapa en standardiserad infrastruktur som alla banker kan koppla alla sina betalningslösningar till för att skapa harmoni för betalningar i hela Norden.

Plattformen kan även beskrivas som en uppdaterad version av Bankgiro – en tjänst som kommer försvinna när P27 är lanserat i sin helhet – i kombination med Swish – en tjänst som i princip hela svenska folket använder dagligen.

”Swish använder i dag räls som ligger hos Bankgirot. Riksbanken anpassar sig till en EU-standard och vi anpassar oss efter det samtidigt som vi tar över Bankgirots roll. Aktörer som Swish kommer att kunna vidareutveckla och möjliggöra gränsöverskridande betalningar på P27:s plattform”, berättar da Silva för Di.

Möjligheterna med P27 är nästan oändliga och kommer möjliggöra allt från realtidsbetalningar (i likhet med Amazon Go) till direkta och kostnadsfria transaktioner över landsgränser.

“Det blir helt andra affärsmodeller som blir möjliga för företagen. Det är ett behov som redan finns och där betalningarna i dag är ett hinder,” fortsätter da Silva.

Som sagt har tjänsten redan börjat rullas ut i liten skala och man räknar med att sjösätta plattformen i sin helhet inom de närmsta åren.

Mer info om P27

P27 är en förkortning av Payment och de 27 miljoner invånare som idag bor i Norden. Plattformen kommer till viss del att använda sig av Mastercards redan etablerade betalningslösningar.