Vad är en allriskförsäkring

Guider

Allriskförsäkring även känd som drulle- eller otursförsäkring, är designad för att täcka skador på dina personliga tillhörigheter i situationer som inte omfattas av hemförsäkringen. Exempel på sådana tillfällen inkluderar oförutsedda händelser som när du av misstag tappar din mobiltelefon eller spiller kaffe på din bärbara dator. Genom att erbjuda ett utökat skydd, fyller allriskförsäkringen en viktig roll i att skydda dina värdesaker mot plötsliga och oväntade skador.

Innehåll

Vad skiljer det från hemförsäkring?

Skillnaden mellan allriskförsäkring och hemförsäkring kan bäst förstås genom att jämföra vad de skyddar mot:

 • Hemförsäkring: Ger skydd för egendom och person vid brand, inbrott, vattenskador och liknande. Den inkluderar också ansvarsförsäkring, rättsskydd och ibland reseförsäkring.
 • Allriskförsäkring: Fokuserar på ersättning för skador eller förlust av enskilda föremål genom olyckshändelser som inte nödvändigtvis måste ha skett i hemmet.

Allriskförsäkringen är mer specifik än den generella hemförsäkringen och kan ofta anpassas efter dina speciella behov. Den fungerar som ett komplement för att täcka de ”små olyckorna” i vardagen där ingen annan är ansvarig för skadan. 

Denna typ av försäkring är därför särskilt användbar för dig som vill skydda särskilt värdefulla ägodelar eller elektroniska prylar. Det är dock viktigt att noggrant läsa igenom vad din allriskförsäkring faktiskt täcker, eftersom det kan finnas begränsningar och undantag.

Vad täcker försäkringen?

Allriskförsäkring

En allriskförsäkring ger dig ett bredare skydd än den traditionella hemförsäkringen genom att täcka skador på saker som sker genom plötsliga och oförutsedda händelser.

Det ger ersättning för till exempel en mobiltelefon som tappats i golvet eller en surfplatta som blivit skadad genom olyckshändelse.

Det här täcker inte försäkringen

Din allriskförsäkring kommer med specifika gränser och undantag som är viktiga att förstå. Skador som uppkommer genom normalt slitage eller avsiktliga handlingar är typiskt undantagna.

Försäkringen har även en övre gräns för ersättning, vilket innebär att dyrare objekt kan behöva en särskild försäkring för fullständigt skydd.

Faktorer som påverkar priset

Priset på din allriskförsäkring beror på flera faktorer. Först och främst påverkas kostnaden av värdet på det som ska försäkras. Ju högre värde, desto högre blir premien. Även riskfaktorer spelar en stor roll; exempelvis där du bor eller hur föremålet används.

Exempel på vad som kan påverkar priset:

 • Värde på föremål eller egendom: Högre värde ger ofta en högre premie.
 • Riskområden: Om du bor i ett område med högre stöldrisk eller översvämning.
 • Självrisk: Storleken på din självrisk kan påverka premien, där högre självrisk kan sänka månadskostnaden.

Specifika faktorer:

 • Försäkringstagarens ålder: Ålder kan påverka priset.
 • Säkerhetsåtgärder: Installerade larm eller säkerhetsdörrar kan minska kostnaden.

Ibland erbjuder försäkringsbolag rabatter om du har andra försäkringar hos dem eller om du är medlem i vissa organisationer.

Tilläggstjänster som utökar skyddet påverkar också kostnaden för din allriskförsäkring. Det är viktigt att jämföra olika alternativ och villkor, då premierarna skiljer sig åt mellan olika försäkringsgivare.

Här är ett exempel på en enkel prisstruktur för en allriskförsäkring:

Egendomens värdeBaspremie/årSjälvrisk
Upp till 20,000 kr200 kr1,000 kr
20,001 – 50,000 kr500 kr1,500 kr
Över 50,000 kr1,000 kr2,000 kr

Kom ihåg att denna tabell är endast ett exempel och faktiska priser varierar beroende på försäkringsbolaget och de nämnda faktorerna.

Allriskförsäkring på kreditkort

Drulleförsäkring

Försäkringen är ofta en del av det skydd som du kan få när du använder ditt kreditkort. Generellt måste varan ha köpts helt eller delvis med det aktuella kreditkortet. Denna typ av försäkring kompletterar de traditionella försäkringar du har och kan erbjuda ett bredare skydd.

När är allriskförsäkringen aktuell?

 • Vid köp av varor: Om varan skadas eller förloras kort tid efter köpet kan allriskförsäkringen träda i kraft.
 • Vid resor: Försäkringen kan täcka oväntade skador på dina saker under resan.

Fördelar med allriskförsäkring via kreditkort:

 • Ingen självrisk: I flera fall är självrisken lägre eller helt borttagen vid skador täckta av försäkringen.
 • Snabbare process: Ersättningen kan ofta hanteras snabbare jämfört med traditionella försäkringar.

Vad bör du tänka på?

 • Kontrollera villkor: Läs igenom villkoren för din allriskförsäkring. Det finns ofta ett maxbelopp för hur mycket du kan få i ersättning. 
 • Känn till omfattningen: Vissa försäkringar kräver att skadan eller stölden anmäls inom en viss tidsram, till exempel inom 48 timmar eller upp till 30 dagar efter händelsen.

Att ha kännedom om kopplingen mellan din allriskförsäkring och kreditkort kan ge dig ett bättre ekonomiskt skydd. Se över dina avtal och använd fördelarna som erbjuds för att maximera ditt skydd och minimera potentiella ekonomiska förluster.

Vanliga frågor och svar

Vad ingår i en allriskförsäkring?

En allriskförsäkring täcker oförutsedda skador på personliga ägodelar som inte omfattas av hemförsäkringen. Den kan inkludera situationer som att tappa mobilen eller förlora plånboken och gäller både i och utanför hemmet.

När gäller inte allriskförsäkring?

Allriskförsäkringen täcker inte skador orsakade av normalt slitage, avsiktliga handlingar eller skador som redan täcks av garantier. Den har också en övre gräns för ersättningar.

Vad ersätter en drulleförsäkring?

Drulleförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador på dina personliga tillhörigheter,  som när du tappar din surfplatta eller oavsiktligt skadar din TV under upphängning på väggen. Den täcker vardagliga olyckshändelser där ingen annan är ansvarig för skadan.