Tanka fel försäkring

Guider

En tanka fel försäkring är ett skydd som erbjuder ersättning vid felaktig tankning, till exempel diesel i en bensinbil. Det är dock viktigt att notera att försäkringen generellt inte täcker kostnaderna för det felaktiga bränslet eller eventuella skador som kan uppstå om du försöker köra bilen med fel bränsle. 

Innehåll

En del av bilförsäkring eller som förmån via kreditkort

Försäkringen kan vara en del av en bilförsäkring eller komma som en förmån med vissa bensinkort kopplade till bensinstationer. De exakta villkoren, som självrisk och eventuella begränsningar, kan variera beroende på försäkringsbolag och specifika erbjudanden.

Vilka skador täcker försäkringen?

Försäkringen täcker oftast kostnader för att tömma och rengöra bränsletanken och bränslesystemet. Den täcker vanligtvis också kostnaderna för bärgning till verkstad.

Det är viktigt att komma ihåg att försäkringen vanligtvis inte täcker kostnaden för det felaktiga drivmedlet som tankats, eller skador som uppstår om du försöker köra bilen med det felaktiga bränslet. 

Gör så här om du råkat tankat fel bränsle

Om du har tankat fel bränsle är det viktigt att inte starta motorn, eftersom detta kan orsaka omfattande skador på bränslesystemet och i värsta fall även på motorn. Att du hanterar situationen korrekt minimera skadan på ditt fordon och undvika onödiga kostnader. 

Åtgärder direkt efter att ha tankat fel:

  1. Stanna motorn: Om du upptäcker att du har tankat fel bränsle ska du omedelbart sluta köra. Om motorn inte har startats minskar du risken för att fel bränsle sprids i systemet.
  2. Anmäl skadan: Anmäl skadan direkt till ditt försäkringsbolag för att få information om hur försäkringsärendet hanteras.
  3. Bärgning: Försök inte köra bilen, istället bör du bärga den till närmaste verkstad för att undvika ytterligare skador på motorn.
  4. Sanering: Det måste vara någon som är auktoriserad som ska tömma tanken och utföra en noggrann sanering för att ta bort allt felaktigt drivmedel från bilens system.

Den här checklistan hjälper dig att hantera situationen på ett tryggt och effektivt sätt. Att ha korrekt information och vidta snabba åtgärder minimerar risken för omfattande skador på fordonet.

Vanliga frågor och svar

Vilken försäkring täcker feltankning?

Feltankning täcks ofta om du har en halvförsäkring eller helförsäkring som inkluderar allrisk. Om allrisk inte ingår i din försäkring, eller om du valt att inte ha den, ingår inte feltankningsskyddet​​​​​​.

Vad händer med bilen om man tankar fel?

Tankar du fel bränsle kan det leda till allvarliga skador på bilens bränslesystem och motor. Det räcker med en liten mängd fel bränsle för att orsaka skador, och i värsta fall kan det leda till totalt motorhaveri​​​​.

Hur snabbt märker man om man tankat fel?

Du kan märka felaktig tankning ganska snabbt genom tecken som förlorad motorkraft, ovanliga motorljud, svarta rökmoln från avgasen, eller felaktig doft av bensin eller diesel​​.