Så fungerar förlängd garanti

Guider

Upptäck hur förlängd garanti på kreditkort ger extra skydd för dina inköp. I denna artikel utforskar vi vad förlängd garanti innebär, dess skillnad från lagstadgad garanti, och hur den aktiveras vid köp. Lär dig även om villkoren, begränsningarna och processen för att göra anspråk på garantin. En ovärderlig guide för alla som vill utnyttja sina förmåner på kreditkortet till fullo.

Innehåll

Vad är förlängd garanti?

Förlängd garanti är ett tilläggsskydd som erbjuds vid köp av produkter med ditt kreditkort. Den utökar skyddet bortom den standardgaranti som gäller vid inköpet och täcker oftast fel som uppkommer efter den ursprungliga garantiperioden.

Förlängda garantier varierar vanligtvis mellan ett och två år utöver standardgarantin och aktiveras ofta automatiskt vid köp med vissa kreditkort.

När och hur gäller förlängd garanti?

När du köper hemelektronik eller vitvaror och betalar med ditt kreditkort kan du få en förlängd garanti. Detta ger extra trygghet utöver den vanliga garantin.

Köpprocess och aktivering av förlängd garanti

För att aktivera din förlängda garanti, är det viktigt att hela köpet av produkten betalas med ditt kreditkort. Bevara alltid originalkvittot eftersom det ofta krävs som bevis vid en eventuell reklamation.

Registrering av köpet kan ibland behövas via försäkringsbolagets webbsida eller genom att skicka in en kopia av kvittot till kreditkortsföretaget.

Vad täcks av förlängd garanti?

Den förlängda garantin täcker vanligtvis reparation eller ersättning om din produkt går sönder efter tillverkarens standard garantitid. Det inkluderar ofta fel som uppstår på grund av vanlig användning.

Vanligtvis gäller detta för elektronisk utrustning som TV-apparater, mobiltelefoner och andra hemelektronik och vitvaror.

Gränser och begränsningar för förlängd garanti

Garantin har ofta en tidsbegränsning, exempelvis ett extra år, och kan ha en övre gräns för ersättningsbelopp. Skador som beror på onormal användning, vanvård, eller olyckshändelser omfattas generellt inte.

Alla villkor och begränsningar bör specificeras i den skriftliga information som utfärdas av kreditkortsföretaget eller försäkringsbolaget.

Hanteringen av reklamationer och ärenden

Om du behöver utnyttja den förlängda garantin ska du göra en anmälan till försäkringsbolaget, antingen via deras hemsida eller genom att kontakta deras kundservice. Du behöver ofta tillhandahålla dokumentation som visar på köpet, exempelvis ett kontoutdrag och originalkvittot. 

Processen kan innebära att produkten ska inspekteras av en godkänd reparationsverkstad. Om du inte är nöjd med hanteringen kan du söka vidare stöd hos exempelvis Konsumentverket eller ARN (Allmänna reklamationsnämnden).

Exempel på kreditkort som erbjuder förlängd garanti

Coop Mastercard

Coop Mastercard erbjuder en förlängd garanti som är perfekt för dig som köper hemelektronik eller vitvaror. När du betalar 100% av köpet med ditt Coop kreditkort aktiveras det automatiskt.

Skyddet förlänger den ursprungliga tillverkarens garanti med ytterligare ett år, upp till tre år från inköpsdatumet. Reparationskostnader ersätts upp till produktens inköpspris, men inte mer än 25 000 kr per skada och högst 150 000 kr per år.

Wasa Kredit-kortet

Med Wasa Kredit-kortet får du en extra tvåårig garanti för nyinköpta vitvaror, hemelektronik och hushållsapparater. Försäkringen aktiveras automatiskt när du betalar fullt pris med kortet. Denna garanti gäller upp till fyra år från inköpsdatumet, efter att tillverkarens egen garanti löpt ut.

Försäkringen täcker mekaniska fel som inte beror på yttre skador. Skulle en produkt behöva repareras, täcker försäkringen kostnaderna upp till hela inköpspriset med en maximal ersättning per skada på 25 000 kr.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär förlängd garanti?

Förlängd garanti innebär ett tilläggsskydd som utökar den standardgaranti som gäller vid köpet, ofta för en specificerad tidsperiod efter den ursprungliga garantiperioden. Detta ger extra trygghet och säkerhet för dina inköp.

Vad säger lagen om garanti?

Lagen specificerar inte krav på garantier, utan det är frivilligt för företag att erbjuda dem. En garanti är ett löfte från företaget att produkten ska fungera under en viss tid. Konsumentlagstiftningen ger dock rätt till reklamation, vilket är en separat rättighet från garantin och gäller i minst tre år​​.

Vad innebär 2 års garanti?

En 2 års garanti innebär att företaget lovar att produkten ska fungera felfritt under två år från inköpsdatumet. Under denna tid förutsätts alla fel på produkten vara ursprungliga och företaget ansvarar för att åtgärda dessa utan kostnad för konsumenten​​.