Klarna reseförsäkring

Guider

Upptäck hur Klarnas reseförsäkring ger dig trygghet på resan. När du betalar med Klarna-kortet, får du ett automatiskt skydd vid många reserelaterade incidenter. Lär dig om försäkringens täckning, hur den kompletterar din hemförsäkring och stegen för att ansöka om ersättning.

Innehåll

Hur fungerar Klarna kortets reseförsäkring?

Klarnas reseförsäkring aktiveras automatiskt när du betalar minst 50% av din resekostnad med Klarna kortet. Denna försäkring ger dig skydd för olika situationer som kan uppstå under din resa. 

Den är inte bara ett komplement till den reseförsäkring som kan ingå i din hemförsäkring, utan erbjuder också ett brett skyddsnät för de som inte har någon annan reseförsäkring.

För att fullt ut dra nytta av försäkringen, är det viktigt att du noggrant går igenom villkoren. På så sätt kan du förstå hur försäkringen kan skydda dig och dina familjemedlemmar under resans gång.

Vad täcker skyddet?

Klarna kortet reseförsäkring

Försäkringen täcker flera scenarion såsom:

 • Avbeställningsskydd: Om du behöver avboka din resa på grund av akut sjukdom eller andra oförutsägbara händelser, kan Klarna-kortets reseförsäkring erbjuda ersättning.
 • Försening av allmänt färdmedel: Om du drabbas av en fördröjning som överstiger 4 timmar, kan försäkringen ge ersättning för merkostnader.
 • Bagageförsening: Du kan få ersättning i händelse av förseningar av ditt bagage vid utresa.
 • Sjukdom: Oväntade händelser som sjukdom som påverkar din resa.

Så ansöker du om ersättning

För att ansöka om ersättning behöver du göra en skadeanmälan via Klarnas app eller hemsida. Följ dessa steg:

 1. Logga in på Klarnas app eller webbtjänst.
 2. Välj den resa som försäkringsfallet gäller.
 3. Fyll i information om händelsen och ladda upp nödvändiga dokument, såsom kvitton och kontoutdrag.
 4. Skicka in din skadeanmälan och vänta på beslut från försäkringsbolaget.

Viktiga saker att tänka på vid rån eller stöld

I händelse av rån eller stöld under din resa är det viktigt att agera snabbt:

 • Omedelbart efter händelsen: Gör en polisanmälan. Detta är avgörande för att kunna göra en giltig skadeanmälan.
 • Skadeanmälan: När du återvänder, kontakta Klarnas försäkringspartner och följ de givna instruktionerna för att rapportera rånet eller stölden.
 • Dokumentation: Samla alla nödvändiga dokument som kan stödja din ersättningsansökan, exempelvis polisanmälan och kvitton på stulna varor.

Vanliga frågor och svar

Har Klarna reseskydd?

Nej, Klarna erbjuder inte generellt reseskydd.

Har Klarna kort reseförsäkring?

Ja, Klarna-kortet inkluderar en reseförsäkring när du betalar minst 50% av resan med kortet.

Har man avbeställningsskydd med Klarna?

Ja, när du använder Klarna-kortet inkluderas avbeställningsskydd om du betalar mer än 50% av resekostnaden. Detta är en del av deras reseförsäkring.