Betalskydd med kreditkort

Guider

Betalskydd med kreditkort är en försäkring som kan kopplas till ditt kreditkort och erbjuder ekonomiskt skydd vid specifika livshändelser som kan påverka din förmåga att betala av krediten på ditt kreditkort. När du tecknar betalskydd för ditt kreditkort, är du skyddad om du oförutsägbart skulle förlora din inkomstkälla genom exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning. Skyddet täcker hela eller delar av din kredit upp till en bestämd gräns. 

Innehåll

Det här täcker försäkringen

Det är också väsentligt att veta att betalskydd är en valfri tjänst och kommer med en extra kostnad, oftast i form av en månadsavgift som baseras på din kreditsaldo. Försäkringen träder i kraft vid specifika omständigheter som:

 • Arbetslöshet: Om du blir ofrivilligt arbetslös och inte längre har en inkomst, kan betalskyddet hjälpa till att täcka månadskostnaderna för ditt kreditkort.
 • Sjukskrivning: Vid långvarig sjukdom eller skada, där du är sjukskriven och får lägre inkomst, kan du få ekonomiskt stöd genom betalskyddet.

Försäkringen ersätter vanligen en viss procentandel av din tidigare inkomst, vilket kan variera beroende på försäkringsvillkoren. Ersättningen utgör ofta en komplettering till de ungefär 80 % av din lön som du kan få från A-kassan eller Försäkringskassan.

Dessutom kan betalskydd innefatta:

 • Dödsfall: I händelse av att kortinnehavaren avlider, kan försäkringen täcka kvarstående skuld, vilket minskar den ekonomiska bördan för de anhöriga.
 • Sjukhusvistelse: Vissa betalskydd kan ge daglig ersättning vid längre sjukhusvistelser.

*Observera att detta är en översikt och att specifika villkor kan variera mellan olika kreditkort och försäkringsbolag.

Generella villkor som gäller

Betalskydd

När du ansöker om betalskydd för ditt kreditkort är det viktigt att du är medveten om de specifika villkor som gäller.

Omfattning och begränsningar:

 • Åldersgräns: Det finns en åldersgräns, vanligtvis måste du vara minst mellan 18 och 20 år för att vara berättigad.
 • Hälsotillstånd: Ditt hälsotillstånd kan vara en faktor, befintliga sjukdomar kan exempelvis påverka din rätt till skydd.
 • Arbetssituation: Betalskyddet är oftast endast tillgängligt för den som är anställd och inte för egenföretagare eller studenter.
 • Inkomstkrav: Ibland måste du ha haft en inkomst över en viss nivå för att betalskyddet ska träda i kraft.

Ersättningsnivåer:

 • Ersättningen från betalskyddet motsvarar inte alltid din tidigare inkomst, det är vanligt att ersättningen ligger på en lägre nivå, till exempel runt 80 % av din tidigare lön.

Utbetalningsperiod:

 • Längd: Betalskyddet har en generell maximal tidsgräns på 12 månader för hur länge du kan ta emot ersättning.
 • Karensperiod: Innan utbetalningarna från betalskyddet påbörjas finns det en initial vänteperiod, vars längd kan variera beroende på kortutgivaren. För vissa kort kan denna karensperiod sträcka sig upp till 90 dagar innan betalskyddet träder i kraft.

Översikt av ersättningsvillkor för försäkringen

Ersättningen som erbjuds genom betalskydd för kreditkort kan skilja sig åt beroende på de specifika omständigheterna. I händelse av arbetslöshet, kan betalskyddet erbjuda en ersättning som kompenserar för inkomstförlust, med upp till 10 000 kronor per månad under en period av maximalt 12 månader.

Vid sjukdom och sjukskrivning gäller en karenstid, ofta 30 dagar, innan du kan börja ta del av ersättningen. Under denna tid täcker betalskyddet din månadskostnad för kreditkortet, vilket inkluderar amorteringar, ränta samt eventuella avgifter, i upp till 12 månader.

I fallet av dödsfall täcker betalskyddet hela den återstående skulden på kreditkortet upp till ett belopp av 100 000 kronor.

Vanliga frågor och svar

Vad är betalskydd på kreditkort?

Betalskydd på kreditkort är en försäkring som ger ekonomisk trygghet och stöd vid oväntade händelser som arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall. Försäkringen hjälper till att täcka kreditkortsskulder under dessa situationer för att minska den ekonomiska bördan på kortinnehavaren​​​​​​.

Hur fungerar betalskydd?

Betalskyddet fungerar genom att täcka en del av kreditkortsskulden om kortinnehavaren blir arbetslös eller sjukskriven. Det kan även täcka hela skulden vid dödsfall. Försäkringsbolaget betalar ut beloppet direkt till kreditkortsföretaget, vilket sedan används för att delbetala eller avskriva skulden. Det kan finnas en karenstid innan försäkringen börjar gälla​​​​​​.

Kan jag teckna betalskydd för mitt befintliga kreditkort?

Ja, det är möjligt att teckna betalskydd för ett redan existerande kreditkort. Du behöver kontakta din bank eller kortutgivare för att diskutera möjligheten och villkoren för att lägga till betalskydd på ditt kreditkort. Ibland kan du teckna försäkringen direkt online via bankens hemsida eller app​​​​​​.